Deventer – De toewijzing van sociale huurwoningen verandert per 1 december. Woonkeus Stedendriehoek kijkt voortaan bij het toewijzen van vrijkomende huurwoningen naar het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Voor bestaande huurders zonder verhuisplannen verandert er niets.

Per 1 januari verandert de wet voor het toewijzen van sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand. Corporaties zijn verplicht om woningen passend te verhuren: de huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden.

Alleen bij nieuwe huurovereenkomst
De nieuwe regels gelden alleen bij een nieuwe huurovereenkomst. De overheid wil zo voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een te dure huurwoning terecht komen. Met als gevolg dat de overheid te hoge bedragen aan huurtoeslag moet uitkeren.

Beperking van keuzevrijheid
Deze verandering heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van woningzoekenden. Huishoudens met recht op huurtoeslag kunnen alleen nog op woningen reageren met een huurprijs tot € 586,68 (met 1 of 2 personen) of tot € 628,76 (met 3 of meer personen). Huishoudens die iets meer te besteden hebben, komen niet langer in aanmerking voor de woningen met een huurprijs onder € 586,68.

Prijsverlaging
De 12 corporaties die gezamenlijk Woonkeus vormen, willen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn per prijsklasse. Woonkeus verhuurt onder andere in Deventer. Daarom  hebben ze besloten om een deel van de duurdere huurwoningen in prijs te verlagen, zodat 80% van de aangeboden woningen een huurprijs heeft die lager is dan € 628,76. Hiermee sluit het aanbod van goedkope woningen beter aan op de vraag.

Middeninkomens
Een extra maatregel die de corporaties hebben getroffen gaat over de huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 en € 38.950. Deze woningzoekenden kwamen voorheen niet  in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voortaan kunnen zij reageren op sociale huurwoningen vanaf € 628,76. Maar niet onbeperkt. De corporaties stellen zo’n 10% van de woningen die vrijkomen in deze prijsklasse beschikbaar voor deze inkomensgroep. Het doel is hiermee de middeninkomens meer keuzevrijheid te bieden.