Deventer – De welstandscriteria voor kleine bouwplannen worden vereenvoudigd en de reclamecriteria worden herzien. Dat zijn de belangrijkste verbeterpunten die gebruikers van de welstandsnota aandroegen bij de evaluatie van het stuk. Het college van B&W legt de aangepaste welstandsnota voor aan de raad.

verbouwenVoortaan is het niet strikt noodzakelijk om ‘overeenkomstig’ de bestaande bouw uit te breiden, maar moet de uitbreiding zijn ‘afgestemd op’ de bestaande bouw. Ook de afmetingen voor bijvoorbeeld dakkapellen zijn verruimd. De wijzigingen hebben tot doel meer bouwplannen versneld te kunnen beoordelen.

 

De reclamecriteria die in de aangepaste welstandsnota zijn opgenomen, worden in een apart traject uitgewerkt. Het college doet de raad hier op een later moment een voorstel voor.

Begin 2012 zijn de nieuwe welstandsnota en de nieuwe werkwijze van welstandstoetsing ingevoerd. De welstandsnota is sindsdien voor iedereen per internet te raadplegen. De nota heeft een heldere opzet en concrete criteria die voor iedereen begrijpelijk zijn. Volgens de nieuwe werkwijze worden adviezen bij  plannen die vallen onder de ‘criteria voor kleine bouwplannen’ en ‘reguliere toetsing’ sneller gegeven.