Deventer- Archeologen van de gemeente Deventer hebben de verwachte vondsten in Deventer in kaart gebracht. Deze verwachtingskaart laat verschillende locaties zien waar mogelijk archeologische resten in de bodem te vinden zijn.

De kaart laat allereerst de relatie zien tussen de geomorfologie (vorming van het aardoppervlak) en de kans op archeologische resten. Op basis van bekende gegevens over archeologische vindplaatsen is aan alle geomorfologische informatie een verwachting gekoppeld.

Voorspelling op basis van landschap

Er is ook een historische verwachting opgenomen in de kaart. Vanaf de late middeleeuwen gaat de mens het landschap steeds meer naar zijn hand zetten. De landschappelijke mogelijkheden worden minder bepalend voor het nederzettingspatroon. Het is daarom veel lastiger de archeologische verwachting voor deze periode te voorspellen op basis van het landschap.

Voorspelling op basis van historische bronnen

Historische bronnen voor deze periode zijn veel talrijker en er bestaat ook kaartmateriaal. Op basis hiervan kunnen de archeologen allerlei locaties aanwijzen waar archeologische resten mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan: boerderijen, landweren, landgoederen, overige historische elementen of resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Verwachtingenkaart online

De verwachtingskaart en de achterliggende documenten die een schat aan archeologische, fysisch geografische en historische informatie bevatten zijn vanaf nu te vinden op de website van de gemeente Deventer www.deventer.nl/archeologie onder het kopje archeologiebeleid.

Reageren op beleidskaart

Op deze website vindt u ook de concept Beleidskaart archeologie. Deze kaart toont voor elke locatie in Deventer welke archeologische voorwaarden van toepassing zijn. Dit beleid ligt vanaf 28 augustus, zes weken ter inzage. In die periode is het mogelijk hierop zienswijzen in te dienen die kunnen worden meegenomen in de behandeling van het beleid door de gemeenteraad.