Schalkhaar – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Schalkhaar vangt nu het volledige aantal asielzoekers op waarvoor plek is op deze locatie, namelijk 650. Er is tijdelijk uitgebreid met 100 plekken om de toenemende stroom vluchtelingen op te kunnen vangen.

 

De aanvraag voor een uitbreiding tot 650 plekken kwam vorig jaar al binnen bij  de gemeente Deventer en kwam tot stand in nauw overleg met de omwonenden. In de reguliere situatie is er plek voor 550 mensen. Tot 2009 werden er in Schalkhaar ook maximaal 650 personen gehuisvest. Later is dat aantal weer naar beneden bijgesteld.

Meer asielaanvragen

De uitbreiding is nodig omdat er veel meer asielaanvragen binnenkomen, onder meer door de oorlog in Syrië. Gemeente Deventer voelt zich medeverantwoordelijk voor het lot van deze mensen. De afspraak dat er 650 mensen opgevangen mogen worden, geldt tot 1 oktober 2018.