Deventer – Een lintje is een blijk van waardering voor iemand die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Kent u zo iemand? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.


Bijvoorbeeld iemand die zich vol enthousiasme inzet voor een vereniging, organisatie, op cultureel of maatschappelijk vlak, of voor de medemens.


Tot 1 juni kunt u mensen voordragen voor de Lintjesregen in 2020. Kijk voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen op de pagina Onderscheidingen voordragen.
https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/onderscheidingen-voordragen