Deventer – De financiële vooruitzichten van de gemeente blijven onzeker. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen. Ook is nog niet duidelijk hoe de 3 decentralisaties financieel uitpakken. In de zomer komt hierover meer duidelijkheid. Het college staat voor een solide financieel beleid en zorgt voor een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota (pdf, 3 MB) die het college aan de raad voorlegt.

Deventer werkt door

Ondanks de onzekerheid werkt de gemeente verder aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. Bijvoorbeeld de vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid. Sinds dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De decentralisaties zijn goed verlopen. De gemeente blijft zich er voor inzetten dat niemand tussen wal en schip valt.

Beperkte investeringen

In de voorjaarsnota is geen structurele ruimte voor nieuw beleid. Wel is er beperkte ruimte voor nieuwe investeringen uit bestaande middelen. Wethouder Grijsen “We reserveren geld voor de Noorderbergpoortgarage en het Sluiskwartier, en voor een Kulturhus in Lettele. Deze investeringen vinden we noodzakelijk voor de leefbaarheid van Deventer”.

Duidelijkheid

In de zomer komt er meer duidelijkheid over de rijksinkomsten voor bijstandsuitkeringen en de financiële gevolgen van de decentralisaties. Als dat nodig is komt het college bij de begrotingsbehandeling met concrete bezuinigingsvoorstellen.

 

TitelTypeGrootteDownload
Voorjaarsnota 2015 pdf2.525,9 KBDownload