Deventer- Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug Deventer voorlopig gegund aan de combinatie: Van der Ende Infrastructure / Edilon)(Sedra Contracting bv. De voorlopige gunning betreft schilder- en herstelwerkzaamheden aan de brug en het deels vervangen van het betonnen brugdek. Met deze werkzaamheden behouden we de goede kwaliteit van de brug. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Voorlopige gunning
Rijkswaterstaat heeft de combinatie Van der Ende Infrastructure / Edilon)(Sedra Contracting bv geselecteerd als de economisch meest voordelige inschrijver. Zij scoorde overall het beste op de verschillende selectiecriteria, waaronder het beperken van hinder en de duur van de afsluiting. De combinatie kan nu aan de slag met de opstartfase. In deze fase wordt aan hen gevraagd de inschrijving te verduidelijken en verder uit te werken. Als blijkt dat de inschrijving voldoet aan alle gestelde eisen, wordt het project officieel gegund. Dat is naar verwachting eind maart.

Hinder
De werkzaamheden vinden plaats in de periode mei tot en met december 2016. De afsluiting van de brug vindt plaats in de zomermaanden juli en augustus als er minder verkeer is te verwachten. Auto-, motor- en vrachtverkeer ondervindt in ieder geval gevolgen van de afsluiting. De exacte planning, de duur en mate van hinder is eind maart bekend.

Meeste waarde, laagste prijs
Rijkswaterstaat voert de aanbesteding van het Engineering & Construct-contract uit volgens Best Value Procurement (BVP). BVP is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Doordat de opdrachtnemer zelf kan bepalen hoe deze het project realiseert, maakt Rijkswaterstaat optimaal gebruik van de expertise van de marktpartij.

Samenwerking
Rijkswaterstaat en gemeente Deventer werken samen aan het groot onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol van brugeigenaar en de gemeente Deventer vanuit haar rol als eigenaar van de oostelijke verbinding tussen de hoofdoverspanning en het land en haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder.

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat