Deventer- Gita Gallé is de nieuwe voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV). Zij volgt Hans Meij op, die deze functie sinds maart 2014 heeft vervuld en recent is begonnen als Executive Director bij het Melbourne Academic Center for Health.

Het bestuur van V&VN heeft Gita Gallé, voorzitter van de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis, benoemd. Gallé: “De verpleegkundige discipline is dé spil in elk zorgproces. Ik vind het mooi om een bijdrage te leveren aan de verdere positionering van de verpleegkundige beroepsgroepen.”

Toekomst
Afgelopen jaar is de indeling van de specialismen verpleegkundigen geëvalueerd door het CSV. Op basis van de uitkomsten start in 2016 een traject waarin stapsgewijs en met nauwe betrokkenheid van de stakeholders de titels en specialismen worden heroverwogen. Gallé: “Het is belangrijk om zorgvuldig en slagvaardig tot een gedragen uitwerking van de specialismen en titels te komen. Dat lijkt me een uitdagende klus.”

Gita Gallé heeft ruime bestuurlijke ervaring en managementervaring in de zorg en het bedrijfsleven. Zo is ze onder andere bestuurslid geweest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch en directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

bron: http://vsregister.venvn.nl/