Deventer – De PvdA-fractie Deventer wil graag duidelijkheid van het college van B&W over de ontstane verkeersknelpunten in Deventer als gevolg van recente grootschalige en soms gelijktijdige werkzaamheden aan wegen. In de media werd afgelopen week bericht over de problemen die door wegafsluitingen op belangrijke uitvalswegen ontstonden en in de wijk Knutteldorp door sluipverkeer. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen gesteld aan B&W over de planning van dergelijke werkzaamheden en de effecten op doorstroom en nabijgelegen wijken.

 

Eerder stelde De Geest in oktober namens zijn fractie al vragen in de raad over de ontstane overlap in de werkzaamheden van twee belangrijke hoofdwegen, de Ceintuurbaan en De Mr. H. F. De Boerlaan. Toen vroeg de PvdA het college om bij de planning van dergelijke grote ingrepen voldoende en tijdig rekening te houden met verkeerseffecten en om overlap te voorkomen wanneer het dergelijke cruciale verkeersaders betreft.

 

“Wij verbazen ons over de grote ingrepen die ook nu weer gelijktijdig worden gedaan. We begrijpen de afwegingen rond kosten en planning maar zien ook dat de effecten van gelijktijdige en forse ingrepen op verkeersstromen en op bereikbaarheid groot kunnen zijn Dat blijkt ook wel uit de beschrijvingen van overlast, o.a. in de wijk Knutteldorp, als gevolg van de werkzaamheden bij de Prins Bernardsluis en de Mr. H. F. De Boerlaan”, aldus PvdA’er Rob de Geest.

 

In de wijk werden volgens berichten pas borden geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, nadat hierover al veel klachten kwamen. Naast een strakke planning is het ook bij dit soort werkzaamheden van belang om andere effecten tijdig in te schatten en te proberen te voorkomen. Dat lijkt hier te laat te zijn gedaan, zo stelt de PvdA-fractie.

 

De fractie vraagt het college naar haar beoordeling van de impact van de huidige werkzaamheden aan verschillende wegen of toegangsdelen van de stad veroorzaken en vraagt om de bereikbaarheid van de stad ook nadrukkelijker moet worden meegewogen. Daarnaast wil de fractie weten of en hoe er met de effecten sluipverkeer in nabijgelegen wijkdelen wordt omgegaan om de bereikbaarheid op peil te houden maar ook om tijdig bovenmatige overlast te voorkomen. De fractie wil voorts weten hoe de gemeente zorgt dat aanstaande werkzaamheden goed op elkaar afgestemd worden, waarbij het nodig isom overlap te voorkomen.