Over 18 dagen is het zo ver. We sluiten het jaar 2013 af en beginnen vol goede moed aan het jaar 2014. Traditioneel wordt het jaar afgesloten met veel knal- en siervuurwerk. Voor velen een moment waar ze het hele jaar naar toe leven. Helaas gebeuren er ook vaak ongelukken doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal is en daardoor onveilig is. 

In de vorige blog (zie: https://www.centraaldeventer.nl/brandweer/vuurwerk-verknal-het-niet-voor-jou-en-je-omgeving/) hebben we het gehad over wat veilig vuurwerk nou is en hoe je veilig vuurwerk kunt herkennen. Ook de gevaren van illegaal vuurwerk is in de blog besproken.

Nu is het hoog tijd om uit te leggen hoe je veilig vuurwerk gebruikt en hoeveel vuurwerk je in bezit mag hebben

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel hebt gedronken. Enkele andere tips:

 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing.
 • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat.
 • Zet vuurwerkpijlen in een fles en vul de fles tot de helft met zand of water, zodat deze niet omvalt.
 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
 • Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk.
 • Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?

Ja, maar alleen als het voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet en er vooraf melding van wordt gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. U mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. In bijvoorbeeld België en Duitsland gelden ook eisen aan de verkoop van zwaarder vuurwerk. Zo wordt u in België aan de hand van je paspoort of identiteitsbewijs geregistreerd.

Vanaf welke leeftijd mag ik vuurwerk kopen? 

 • Categorie 1: 12 jaar
 • Categorie 2: 16 jaar
 • Categorie 3: 18 jaar

Welke categoriën vuurwerk zijn er?

Er zijn vier categoriën vuurwerk, ingedeeld naar hoe hoog het gevaarsrisico is.

 • Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis.
 • Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een afgebakende plaats.
 • Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.
 • Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Hoeveel vuurwerk mag je bezitten?

U mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in uw bezit hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen?

Afhankelijk hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraffen kunnen flink oplopen. Kijk voor meer informatie op de website van de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers of het Openbaar Ministerie (OM). Ook is op de website van het OM meer informatie te vinden over de boetes.

Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen) ook voor een taak- of leerstraf in aanmerking komen. Hiervoor worden zijn doorverwezen naar Bureau Halt. Tijdens deze straf confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan, waardoor hij/zij gaat nadenken en de situatie beter kan overzien.

Deze blog komt mede tot stand met de informatie van de Task Force-Opsporing Vuurwerk Bommenmakers(http://www.taskforceovb.nl) en de Politie.

vuurwerk