Deventer- Afgelopen voorjaar kwam het college met het onzalige voornemen om alle parkeerplekken voor vergunninghouders om te zetten in betaald parkeren. Dat werd gesteund door de coalitiepartijen PvdA, D66, CDA en Gemeentebelang, maar leidde tot veel onrust. Het college beloofde voortaan de direct betrokkenen bij het plan te betrekken. Die hoorden daarna niets meer – tot een brief op de mat plofte, waarin doodleuk werd medegedeeld dat het gewoon doorgaat.

Het idee achter het voornemen is het binnenharken van meer geld door de gemeente. ‘Dat bereik je volgens mij niet door mensen op kosten te jagen’, denkt VVD-raadslid Daaf Ledeboer, die opnieuw werd bedolven onder reacties van verontruste binnenstadbewoners.

‘De binnenstad staat door de hoge winkelleegstand al onder druk, als je dan ook nog het parkeren onaantrekkelijker maakt gaat het helemaal de verkeerde kant op. Het steekt de mensen die ons aanspreken bovendien, dat het college zich niet aan de afspraak houdt dat ze zouden worden meegenomen in het proces. Gewoon een briefje in de bus duwen met wat je gaat doen, laat zien dat je je eigen inwoners niet serieus neemt. Mensen voelen dat. De irritatie is groot. Ook de gemeenteraad wordt gepasseerd, want die neemt volgende maand pas een besluit. Veel te voorbarig dus, deze actie.’

Terwijl contact opnemen met de verontruste vergunninghouders zeer eenvoudig was: ‘We hebben het college een doos vol bezwaren aangeboden, inclusief adresgegevens.’

De voltallige oppositie diende in het voorjaar een motie in, die vroeg om een heroverweging: ‘Die werd door de coalitiepartijen PvdA, D66, CDA en Gemeentebelang van tafel geveegd. Voor de wethouder was de motie aanleiding om haar toezegging te doen, dat met de inwoners gesproken zou gaan worden. Daar kwam dus niets van terecht.’

Het college laat zich volgens Ledeboer alleen leiden door geld, en ziet daardoor de vaak terechte bezwaren van de inwoners over het hoofd: ‘Het is korte termijnbeleid. De opbrengst is al ingeboekt, nu moet de uitvoering er nog even doorheen worden gedrukt. Zonder na te denken over de ontwikkelingen de komende jaren in en rond de binnenstad. Zonder rekening te houden met de mensen die hiermee te maken krijgen. Zonder de raad de gelegenheid te geven de voors en tegens tegen elkaar af te wegen en tot een goed besluit te komen.’

Deze manier van doen gaat ook nog eens in tegen een raadsbesluit uit 2013: ‘Er is toen klip en klaar afgesproken dat de inwoners zelf de keuze mogen maken over een verandering van regime. Een ander principe uit het besluit is dat de opbrengsten van parkeren zijn bedoeld om parkeerproblemen op te lossen. Het dekken van gaten in de gemeentebegroting mag dus geen argument zijn om het systeem te wijzigen. Verandering van parkeerregime kan alleen maar plaatsvinden op aangeven van de inwoners/gebruikers, en het doel moet altijd zijn het verbeteren van de leefbaarheid. We hebben begrepen dat het verzet zich aan het organiseren is. Dat kan rekenen op de VVD.’