Deventer-Na een lange reeks incidenten in de binnenstad is de maat voor de VVD vol. Op plaatsen waar vandalisme en geweld schering en inslag zijn moeten zo snel mogelijk camera’s komen. Het belang van Deventer als boeiende beleefstad is in het geding.

De VVD wil om te beginnen eindelijk camera’s op de Brink, het uitgaanshart van Deventer. De horeca trekt veel bezoekers, de sfeer is meestal goed, maar slaat naarmate de avond vordert regelmatig om. Oorzaak is niet zelden overmatig gebruik van alcohol en drugs, met opstootjes en beledigingen als resultaat. De politie heeft haar handen veel te vaak vol aan het aanpakken van overlast. Dat kan niet langer zo doorgaan.

De VVD vindt cameratoezicht in de openbare ruimte een waardevol middel, naast bestaande maatregelen zoals voldoende verlichting, deurenbeleid en toezicht. Cameratoezicht werkt preventief, en helpt bij het terugdringen van overlast en het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

Ongeveer 28% van de Nederlandse gemeenten, waaronder steden als Arnhem, Apeldoorn en Zwolle, maakt al langer succesvol gebruik van camera’s in de openbare ruimte. Bij een aantal politieke partijen in Deventer lijkt er sprake te zijn van koudwatervrees. Dit bleek tijdens een debat over het toepassen van cameratoezicht op bedrijventerreinen. Uit evaluaties van andere gemeenten blijkt echter dat een meerderheid van de burgers en ondernemers cameratoezicht een aanvaardbare aantasting van hun privacy acht, en er zeer positief tegenover staat.

De Algemene Plaatselijke Verordening van Deventer biedt de burgemeester al de mogelijkheid om vast camera’s toe te passen in de openbare ruimte. De VVD roept hem op om van zijn bevoegdheden gebruik te maken en zo snel mogelijk vast cameratoezicht in te zetten rondom de Brink, ook in de straten waar ondernemers vrijwel iedere nacht worden geconfronteerd met schade aan hun bezit.

Andere gemeenten hebben goede ervaringen met de inzet van mobiel cameratoezicht, onder andere om het ‘waterbed’-effecten te voorkomen, waarbij de overlast zich alleen maar verplaatst. De VVD fractie pleit op dit punt voor verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester door inzet van mobiel cameratoezicht in de openbare ruimte op te nemen in de APV.