Deventer – De gemeente strooit op hoofdwegen, hoofdfietsroutes, busroutes en routes die voor de hulpdiensten van belang zijn. Zo blijft Deventer goed bereikbaar als het glad is.

Op Twitter kunt u volgen of de gemeente heeft gestrooid. https://twitter.com/DeventerGem

Strooien heeft alleen effect als het zout goed ingereden wordt. Als er in de vroege ochtend veel neerslag valt, dan spoelt het zout weg en heeft het strooien niet het gewenste effect. Dan blijft het vooral op de fietsroutes dus soms spekglad.

Bij lichte gladheid worden niet meteen alle wegen gestrooid. Dat is niet alleen goed voor het milieu, de gemeente kan ook meer wegen strooien als het ├ęcht glad wordt.

Strooiroutes:

Als het een beetje glad is strooien ze alleen de bruggen en viaducten waarvan de gemeente weet dat ze snel glad worden;
Bij normale gladheid strooien ze de hoofdwegen en fietsroutes;
Bij sneeuw strooien en schuiven ze hoofdwegen, fietsroutes en speciale plekken als winkelcentra, schoolpleinen en wegen rondom verzorgingstehuizen.

Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt.
Niet in woonwijken

De gemeente bestrijdt de gladheid in woonwijken niet. Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt, dat is in woonstraten niet zo. De gemeente zorgt er wel voor dat de ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken begaanbaar zijn.

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.deventer.nl/gladheidbestrijding