Deventer-Wanneer verwijder je de keel- en neusamandelen bij jonge kinderen? Daar is ondanks veel onderzoek geen consensus over. De KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis kozen in onderzoek een originele invalshoek: vinden patiënten zelf dat het verwijderen helpt?

Te snel kiezen KNO-artsen voor het knippen van de keel- en/of neusamandelen. Dat beeld keert terug in de discussie over nut en noodzaak van een amandelverwijdering bij jonge kinderen. Medisch gezien is het een routine-ingreep, maar voor veel kinderen is het wel zeer ingrijpend.

In het DZ besloten de KNO-artsen aan de ouders te vragen in hoeverre klachten afnemen en of ze tevreden zijn over de ingreep. Zo willen zij bepalen of de waardering van het resultaat van de behandeling meer duidelijkheid geeft over wel of niet knippen, dan de medische literatuur en de richtlijnen.

DZ-arts Tjipco van der Laan en co-assisten Max Heiting stuurden een vragenlijst naar 628 patiënten die in het DZ werden geholpen. Ruim de helft vulde die lijst in en gaf aan in hoeverre acht bekende, amandelengerelateerde klachten na de operatie zijn verdwenen (o.a. koort en keelpijn, continu snotterig en onduidelijk spreken).
Het overgrote deel ziet die klachten inderdaad sterk afnemen of verdwijnen. Ze zijn bovendien positief over de behandeling. Achteraf zou zelfs 96.6% van de ouders de operatie opnieuw laten uitvoeren. De indicaties die de KNO-artsen van het DZ nu gebruiken, leveren dus een hoge oudertevredenheid op.
 
Opmerkelijk is dat blijkt dat kinderen eigenlijk nooit één klacht hebben, maar gemiddeld zelfs vijf. Omdat per kind meerdere symptomen voorkomen, is het lastig voor elke indicatie apart te vast te leggen wanneer er geopereerd moet worden. Dat gebeurt in de landelijke richtlijnen nu voor een deel nog wel. Als aanvulling adviseren de onderzoekers dan ook dat de beslissing om te opereren altijd een inschatting van de arts moet zijn. Dat moet hij doen op basis van de gezamenlijke symptomen die de klachten veroorzaken.
dz-logo