Deventer- Vlakbij de enkele weken geleden opgegraven Kogge, zijn resten gevonden van een 2e vaartuig. Het gaat om een klein scheepje dat kenmerken van een punter vertoont. De resten worden vandaag gedocumenteerd en geborgen.

Scheepswrak punter, dat is gevonden langs de IJssel

Het onderzoek naar de restanten van het schip wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten. Het schip is gevonden bij de werkzaamheden van Combinatie IJsselfront die in opdracht van Waterschap Groot Salland en Waterschap Vallei en Veluwe de uiterwaardvergravingen bij Deventer realiseert.

Nabij de Kogge

Het schip ligt in de uiterwaarden, op enkele tientallen meters van het 2 weken geleden opgegraven wrak van de Kogge. Het schip ligt met nog meer houtresten in een oude geul van de IJssel. Mogelijk is geprobeerd een dam aan te leggen waarbij ook scheepresten zijn gebruikt. De dam is weggespoeld waarna over een behoorlijke oppervlakte houtresten zijn afgezet waaronder dit scheepswrak.

Punter-achtig vaartuig

Het betreft een relatief klein scheepswrak van ongeveer 6 meter lengte dat in tegenstelling tot de Kogge nog in scheepsbouwkundig verband ligt. Het is op basis van waarnemingen een punter-achtig vaartuig. Dit zijn kleine riviervaartuigen die zich kenmerken door hun symmetrische puntige vorm. Ze zijn vanaf de Romeinse tijd bekend in de Lage Landen en ook nu nog worden ze gebouwd.

15e of 16e eeuw

Dergelijke vaartuigen werden ingezet voor verschillende activiteiten op het water zoals het transport van landbouwgoederen, visserij en tolheffing. Op basis van locatie en vondsten uit de omgeving is een datering in de late 15e eeuw of 16e eeuw aannemelijk.

Tekenen en fotograferen

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het waterpeil op de vondstlocatie verlaagd. Daarna worden de resten in kaart gebracht en geborgen. De houtfragmenten worden ingepakt in plastic en onder water bewaard. Daarmee is het mogelijk in een later stadium alle fragmenten individueel te tekenen en fotograferen. Daarna maken specialisten op papier een reconstructie van het schip