Deventer-In de uiterwaarden bij Deventer is tijdens graafwerkzaamheden een vliegtuigbom gevonden. Het is een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) gaat de bom dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur onschadelijk maken door het te laten ontploffen.

Auto van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD)

De ontploffing van de bom duurt slechts enkele seconden. Tijdens het onschadelijk maken wordt de Lage Steenstraat korte tijd afgezet. Andere verkeersmaatregelen zijn niet nodig. Niemand hoeft te worden geƫvacueerd uit zijn of haar woning. De bom wordt met een zandconstructie afgedekt, de komende dagen wordt daarom extra zand aangevoerd.

Geen visueel spektakel

Voor de veiligheid is er een ruime hoeveelheid zand op de bom aangebracht. Tijdens de ontploffing valt er daarom weinig te zien. Wel zijn er trillingen voelbaar en is de ontploffing hoorbaar. Uit ervaring blijkt dat dit geen schadelijk effect heeft voor gebouwen en woningen. Op een aantal plekken gaan we trillingmeters ophangen om dit te monitoren.

Eerdere bommen

In de uiterwaarden wordt gewerkt aan het project Ruimte voor de Rivier. De aannemer is bezig met afrondende werkzaamheden. Er zijn tot nu toe 26 bommen gevonden tijdens de uitvoering van dit project.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier wordt in Deventer uitgevoerd door de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe en is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de grote rivieren in Nederland voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid.