Deventer- Tot 31 maart kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie uit het Fonds Cultuur en Economie voor 2015. Jaarlijks is hiervoor € 230.000 beschikbaar. Deze subsidieregeling is in 2013 ingesteld door de gemeenteraad.

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door de kopgroep Economie en Arbeidsmarkt op basis van de mate waarin voorstellen verrassen en bijdragen aan de ambities van de strategische economische visie DEVisie2020 (zie www.zetdeventeropdekaart.nl). De kopgroep adviseert het college van burgemeester en wethouders over de toekenning.

Dit jaar moet de aanvraag betrekking hebben op minstens 1 van de 3 kansrijke profielen voor de Deventer economie:

  • boeiende beleefstad
  • open informatiestad
  • duurzame maakstad

Het voorstel moet ook vernieuwend zijn. Het fonds is niet bedoeld voor structurele bekostiging van een project/activiteit. Daarom vallen jaarlijks terugkerende activiteiten buiten deze regeling.

Ambities

Het subsidieverzoek bestaat uit een projectplan en een sluitende begroting. In het projectplan beschrijft de aanvrager de aard en omvang van de activiteit en wat het bijdraagt aan de realisatie van bovenstaande kansrijke profielen voor de Deventer economie.

Stuur uw subsidieverzoek naar:

Gemeente Deventer
t.a.v. Ria Patty-Terwel (team MOM)
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Doeners gezocht

In 2013 zijn door de kopgroep concrete acties vastgesteld, verdeeld over de 3 economische profielen voor Deventer. Opwww.zetdeventeropdekaart.nl zijn de ambities, de actielijst en de uitvoeringsagenda heel toegankelijk gemaakt. De kopgroep roept bedrijfsleven, instellingen, inwoners en gemeente op om samen in actie te komen en resultaten te boeken.