Deventer – Het ontwerp voor de inrichting van het Pothoofd en de openbare ruimte en het parkeerterrein in het Sluiskwartier is klaar. De gemeente presenteert de plannen op 15 juni tijdens een inloopavond. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden deze zomer.

Het ontwerp is een uitwerking van de kaders die de gemeenteraad op 28 januari 2015 heeft vastgesteld. Het gaat om kaders voor parkeren, te slopen of te behouden panden en de aanpak van de openbare ruimte. De gemeenteraad moet bij de voorjaarsnota de financiering voor dit project nog goedkeuren.

Werkzaamheden

Naar verwachting begint de sloop van de aan- en uitbouwen van het Ten Zijthoff-complex in de zomer. Dan wordt ook het riool aangepakt in het Pothoofd ter hoogte van de kade. Vervolgens legt de gemeente de komende jaren in 2 fasen het parkeerterrein aan.

Fasen

De 1e fase is het opnieuw inrichten van het Pothoofd. Deze fase start na de zomer, zodra de sloopwerkzaamheden en de rioleringswerkzaamheden zijn afgerond. De 2e fase is het afronden van het parkeerterrein, nadat een aantal panden aan het Pothoofd is gesloopt. Het parkeerterrein en de Wilhelminabruggarage krijgen vanaf dan de ontsluiting vanaf het Pothoofd.

Inloopavond

Op maandag 15 juni tussen 19.00 en 21.00 uur presenteert de gemeente het ontwerp in het gebouw van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer aan het Pothoofd 121. Belangstellenden zien dan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het Sluiskwartier, de nieuwe inrichting van het parkeerterrein en hoe dit aansluit op de rest van de wijk en het ontwerp van het Pothoofd.

Meer informatie over de plannen voor het Sluiskwartier staat op www.deventer.nl/sluiskwartier.