Deventer- Vol lof was wethouder Jan Jaap Kolkman over de negen mensen die dinsdag 9 februari hun certificaat voor Taalvrijwilliger door hem uitgereikt kregen. Deventer heeft al decennia lang bovengemiddeld veel vrijwilligers. “Het lijkt voor ons zo normaal maar het is goed dat we ons af en toe realiseren dat het niet zo vanzelfsprekend is. Daarom vind ik het goed dat ik hier vandaag kan en mag zijn.”, aldus Kolkman.

De vrijwilligers kregen hun certificaat voor het afronden van de Training voor Taalvrijwilligers, die georganiseerd wordt door het Taal- Digipunt van de Bibliotheek Deventer. Nieuwe en bestaande vrijwilligers leren hoe ze Deventenaren met een taalachterstand zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het leren lezen en schrijven. Voor de vijfde keer binnen anderhalf jaar is de training met succes afgerond.

Terugdringen Laaggeletterdheid prioriteit
De getrainde vrijwilligers zijn hard nodig om het aantal van 10% laaggeletterden in Deventer te verkleinen. Volgens Kolkman is het belangrijk dat daar iets aan gedaan wordt voordat het echt te laat is. Doordat ontwikkelingen in de maatschappij zo snel gaan, is zelfstandig functioneren als je niet goed kunt lezen en schrijven, bijna onmogelijk. Dat is echt anders dan vroeger. De laaggeletterde van nu zou dat 50 jaar geleden, met dezelfde kennis, niet zijn.”

De gemeente Deventer heeft de Bibliotheek Deventer gevraagd om bestaande activiteiten rondom laaggeletterdheid in kaart te brengen, vraag en aanbod samen te brengen en in te spelen op hiaten die er zijn. In september 2014 is het Taal- Digipunt opgezet. Inmiddels hebben zo’n 800 Deventenaren de weg weten te vinden naar de verschillende activiteiten, zoals het Taalcafé, de Taalsalons en de Leesplezierclubs. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers van het Taal-Digipunt of haar partners, zoals Vluchtelingenwerk, Raster of het Huis der Taal.

Inhoud Taaltraining
De Training voor Taalvrijwilligers is ontwikkeld door de Stichting Lees en Schrijf (programma Taal voor het Leven) en wordt georganiseerd door het Taal- Digipunt. In vier dagdelen krijgen deelnemers les van docent Nederlands Sandy Posthumus Meyjes. Onderwerpen die aan bod komen zijn leesdidactiek, beoordelen van schrijfproducten en woordenschat, maar ook bijvoorbeeld schaamteproblematiek. De negen vrijwilligers die dinsdag 9 februari hun certificaat ontvingen werken bij het AZC, het Taalhuis of gaan aan de slag bij het Taal- Digipunt.

Taalvrijwilligers