Deventer – Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie in onze maatschappij en dat is nodig want discriminatie, vaak onbewust en onbedoeld, komen nog te veel voor, ook in Deventer.

Gelukkig zijn er in Deventer veel personen en organisaties die zich er voor inzetten dat iedereen mee kan doen. Dat kunnen kleine buurtinitiatieven zijn of grote organisaties, mensen die binnen hun werk al jarenlang aandacht vragen voor diversiteit of zichtbare projecten. Wij vinden dat deze personen en organisaties in het zonnetje gezet mogen worden!

Op 5 oktober wordt wereldwijd Diversity day gevierd. Een dag waarop bedrijven extra aandacht besteden aan diversiteit. Zie www.diversityday.nl. En daar doen we in Deventer aan mee door de diversiteitsprijs Het Verschil uit te reiken.

Genomineerden en winaars 2019

Een prijs!

De persoon of organisatie die ‘Het Verschil’ maakt, belonen we met de diversiteitsprijs Het Verschil. De winnaar ontvangt een kunstwerk en de mogelijkheid om een activiteit op het gebied van Beter Samen Leven met 500 euro te ondersteunen.

Kent jij zo iemand? Of ken je een organisatie die zich daarvoor inzet?

Geef deze persoon of organisatie op voor Het Verschil 2021. Voor zondag 12 september .

Voordragen doe je door de volgende gegevens te mailen naar hetverschildeventer@gmail.com

– Jouw naam en gegevens

– De naam en gegevens van de persoon of organisatie die je voordraagt

– De motivatie waarom zij de diversiteitsprijs Het Verschil verdienen.

De jury, bestaand uit mensen die een sociaal-maatschappelijke rol vervullen in Deventer, bepaalt wie de winnaars zijn van de prijs. De prijs wordt uitgereikt op dinsdag 5 oktober 2021om 19.30 uur in de Bergkerk. De uitreiking is via een livestream te volgen via de facebookpagina van Het Verschil Deventer en vanaf 6 oktober te zien via het YouTube kanaal van het Etty Hillesum centrum.

Wie zijn wij?

De diversiteitsprijs Het Verschil wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Deventer en georganiseerd door 4 organisaties samen;

het Etty Hillesum centrum,

Meldpunt Discriminatie Deventer,

Amnesty Deventer

Het centrum voor diversiteit en samenleving

Inclusive wave Stedendriehoek

Meer informatie vind je op: www.hetverschildeventer.nl