De gemeente heeft de omgevingsvergunning voor de Wilhelminabruggarage gewijzigd en nu verlengd voor 10 jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning is afgegeven. De vergunning is nu geldig tot 24 juni 2023.

Wilhelminabruggarage

De gemeente gaf eerder een permanente vergunning voor de tijdelijke garage, omdat niet met zekerheid te zeggen is wanneer de Wilhelminabruggarage verdwijnt. Dit hangt af van ontwikkelingen in het Sluiskwartier. De rechtbank wil dat er wel een termijn gekoppeld wordt aan de vergunning. Dat is nu gebeurd. Deze termijn is 10 jaar, omdat de gemeente dan zeker een parkeeroplossing wil hebben in het Sluiskwartier.

Geldig

De omgevingsvergunning blijft gewoon geldig. De onderbouwing van nut en noodzaak, milieuaspecten voor de permanente instandhouding van de Wilhelminabruggarage stonden in de tussenuitspraak van de rechtbank niet ter discussie. Op 24 juni 2013 verleende het college een omgevingsvergunning voor de Wilhelminabruggarage. 5 omwonenden hebben tegen dit besluit beroep ingesteld, de rechter doet nog definitief uitspraak in deze zaak.

Sluiskwartier

Op termijn verdwijnt de Wilhelminabruggarage. Dat kan als er een permanente parkeeroplossing is in het Sluiskwartier. De gemeente Deventer heeft al grond gekocht in het Sluiskwartier van woonbedrijf Ieder1. Er wordt gezocht naar het juiste moment voor de ontwikkeling van het gehele Sluiskwartier.