Deventer- Zorgaanbieders maken zich sterk voor betere zorg voor patiënten met hartfalen. Dat doen zij met Connect Hartfalen, dat nu ook in Salland, als tweede regio in Nederland, een aftrap krijgt. Cardiologen van het Deventer Ziekenhuis zijn met huisartsen en verpleegkundigen actief betrokken bij dit nieuwe kwaliteitsprogramma voor de hartfalenpatiënt.

Steeds meer mensen lijden aan hartfalen, een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart vermindert. Het is een ernstige ziekte, waarbij klachten ontstaan als vermoeidheid, kortademigheid en het vasthouden van vocht. De overheid verwacht dat het aantal patiënten met circa 55.000 zal stijgen tot bijna 190.000 patiënten in 2025. Met de hartfalenzorg is jaarlijks nu al zo’n 450 miljoen euro gemoeid. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) start daarom ook in Oost-Nederland met Connect Hartfalen. Inzet is dat betrokken zorgverleners meer samenwerken, betere afspraken maken en patiënten meer betrekken bij de behandeling om de hartfalenzorg te verbeteren.

Huisartsen, cardiologen en verpleegkundigen van Het Deventer Ziekenhuis omarmen dit programma, aldus DZ-cardioloog Dirk Lok: “Het aantal patiënten neemt snel toe en hartfalen heeft een grote impact op iemands leven en diens directe omgeving. Het is een complexe en ingrijpende ziekte, waardoor veel mensen ernstige beperkingen ondervinden en helaas ook kunnen overlijden. Zorgverleners moeten meer samenwerken om de patiënt te helpen. Zo kunnen we symptomen van hartfalen sneller herkennen, zodat we mensen eerder de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Naar betere behandelingsmethoden wordt veel onderzoek verricht, waarbij ook de hartfalenpolikliniek en de researchafdeling van ons ziekenhuis betrokken zijn.”

Kaderhuisarts Hartvaatziekten Jeroen Huijgens van de Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. (HCDO), vindt het belangrijk dat de zorg op de juiste plaats en het juiste moment wordt aangeboden: “De beste zorg betekent: in het ziekenhuis als het nodig is, maar ook eenvoudig en rimpelloos terug naar de zorg door de huisarts. Deze kan samen met de praktijkondersteuner de begeleiding overnemen. Bij problemen zijn de cardiologen en de hartfalenpolikliniek beschikbaar. Zo kunnen we zorgen voor een betere samenwerking tussen 1e en 2e lijn. Hiervan profiteert de hartfalenpatiënt.

Op 8 juni geven de HCDO en de afdeling Cardiologie van het Deventer Ziekenhuis de symbolische aftrap

voor Connect Hartfalen met een symposium in het Go Ahead Eagles stadion in Deventer. Ook tekenen ze dan een samenwerkingsovereenkomst.

Hartfalen

Foto: UMC Utrecht