Deventer – De nevengeulen langs de IJssel en het gebied eromheen vormen een prachtig recreatiegebied. Toch zijn er ook gevaren. Daarom is het verboden te zwemmen in de IJssel. Zwemmen in de nevengeulen is niet zonder risico en wordt sterk afgeraden. De geulen zijn niet ingericht als zwemwater.

De nieuwe geulen

De nieuwe geulen kunnen gevaarlijk zijn. Er bestaat gevaar voor het afkalven van de oevers en er kunnen onverwachte dieptes zijn. De kwaliteit van het water wordt niet gecontroleerd. De geulen zijn dus niet bedoeld als zwemwater. Als u het water ingaat, doet u dat op eigen risico.

De IJssel

Zwemmen in de IJssel is verboden. Door de sterke stroming en draaikolken lopen zwemmers in de rivier gevaar, maar ook de onderstroom die passerende schepen veroorzaken, is gevaarlijk. Vaak wisselt de temperatuur van het rivierwater sterk. Hierdoor lopen mensen in het water het gevaar om kramp te krijgen en onderkoeld te raken.

Bekijk de kaart op www.deventer.nl/zwemwaarschuwing waarop de verboden en gevaarlijke zwemlocaties staan in de IJssel en de nieuwe geulen.