Eikelhof- Dinsdag 15 september a.s. vindt de buurtschouw op de Eikelhof plaats. Als u punten hebt voor de buurtschouw dan kunt u dat doorgeven aan het bestuur van Plaatselijk Belang Eikelhof of via een e-mail aan Anita ten Broeke van de gemeente Olst-Wijhe.

Om 15.30 uur wordt er verzameld op de parkeerplaats bij De Lepelaar.
Bewoners van de Eikelhof zijn van harte welkom.

Namens de gemeente zijn aanwezig: Gerrit de Groot, hoofd van de Buitendienst, Tom van Leeuwe, medewerker Infra en Anita ten Broeke van Communicatie. De wijkagent is deze buurtschouw verhinderd; ingebracht punten voor de politie, worden door de gemeente aan de politie doorgegeven. Een delegatie van Plaatselijk Belang Eikelhof loopt mee tijdens de buurtschouw. Verder kan iedereen die mee wil lopen zich aansluiten.

Tijdens de buurtschouw worden punten bekeken die kunnen worden verbeterd. Door ter plekke te kijken kunnen vaak snel oplossingen worden gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kapotte bestrating of verlichting, zwerfvuil en overhangend groen. Maar ook verkeersonveilige situaties worden besproken.

Gemeente Olst-Wijhe