Goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. In 2016 gaan de gemeentelijke lasten omlaag. Voor huurders met gemiddeld ongeveer 10% en voor woningbezitters met gemiddeld ongeveer 5%. Daarnaast is de hondenbelasting afgeschaft.

Foto besparing Olst-Wijhe

Waarop wordt de verlaging gebaseerd?

Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen:

  • een herverdeling binnen het gemeentefonds, die gunstig uitpakt voor de plattelandsgemeente;
  • de effecten van de heroverwegingsmaatregelen van november 2013;
  • een nieuw vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan;
  • de woonlasten, samengesteld uit de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en OZB zorgen daarmee voor de huurder voor een verlaging van gemiddeld ongeveer10% en de voor woningbezitter van gemiddeld ongeveer 5%;
  • de hondenbelasting wordt afgeschaft, wat voor 1470 huishoudens nog een extra lastenverlichting oplevert.

De begroting 2016 is vastgesteld op 9 november. De opbrengst van gemeentelijke belastingen bedraagt ongeveer 10% van de totale begroting van 43 miljoen euro. De algemene en doeluitkeringen van het rijk vormen de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.