Olst – Zaterdag 5 maart zijn de bunkers op het landgoed “De Haere” in Olst geopend voorbezoekers zonder afspraak .

ijssellinie

De Stichting De IJssellinie is een 100% non-profit vrijwilligersorganisatie. De stichting restaureert en beheert overblijfselen van de verdedigingslinie langs de IJssel.  Van 1950 tot 1968 moest de linie ervoor zorgen om een onverhoopte opmars van het Rode Leger te vertragen door een brede zone langs de rivier onder water te zetten. Na de opheffing van de zeer stringente geheimhouding – pas  eind 1990 – zijn aan de hand van onder meer archiefonderzoek en oral history (interviews met militairen en bij de IJssellinie betrokken burgers) nieuwe feiten boven water gekomen en daarmee is het inzicht aangescherpt.

Daarnaast verzorgt de stichting rondleidingen naar in oude staat herstelde bunkers.

De Luchtdoelterp, een kolossaal bunkercomplex met een enorme vuurkracht tegen vliegtuigen, is daar een voorbeeld van.

U kunt terecht op 5 maart van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De entreekosten zijn: Volwassenen € 4,– pp. Kinderen tot 12 jaar € 2,– pp.

Het adres is : Haereweg 4b, 8121 PJ Olst

https://www.youtube.com/watch?v=-IKZ4Svg5bA