Raalte-De gemeente Raalte gaat het inzamelen van huishoudelijk afval met ingang van 2015 aanpassen aan de eisen en de mogelijkheden van deze tijd. Raalte kiest voor een duurzame samenleving. Door het aanpassen van het inzamelen van huishoudelijk afval kan de gemeente Raalte de kostenstijging per huishouden zo klein mogelijk houden. Op dit moment zit er 25% groenafval in de grijze restcontainer, afval dat eigenlijk onnodig en tegen hoog tarief verbrand moet worden. Vanaf 1 januari 2015 kan het GFT afval gratis aangeboden worden.

Daarnaast kunnen ook vanaf 1 januari drankkartons en blik in de container voor kunststof verpakking worden aangeboden. Met deze wijziging voor ogen is het mogelijk de inzamelfrequentie van het restafval te veranderen in 1 x per 4 weken in plaats van 1 x per 3 weken.

Van afval naar grondstoffen

Het woord afvalstoffen wordt hierbij zoveel mogelijk vervangen door grondstoffen. Als samenleving hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid grondstoffen zoveel mogelijk her te gebruiken. De gemeente Raalte gaat dit stimuleren. Sinds het invoeren van de container voor plastic verpakkingsmateriaal wordt in de gemeente Raalte al 61% gescheiden aangeboden, opgehaald en verwerkt. De ambitie van de gemeente Raalte is om in 2015 afval voor 72% gescheiden aangeboden te krijgen. De volgende maatregelen worden hiervoor genomen.

Maatregel 2015
MaatregelBinnen de bebouwde kom ( laagbouw)HoogbouwBuitengebiedTarieven 2015
Restafval1 x 4 wekenNiet gescheiden1 x 4 weken€ 9,21 / 240 l
GFT1 x 2 wekenNiet gescheidenn.v.t.gratis
Kunststof, drankkartons en blik1 x 4 weken1 x 4 weken1 x 4 wekenGratis

Grof tuinafval kan op 6 vastgestelde data worden aangeboden bij het milieustation in Raalte.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014

  • • Het introduceren van het gratis aanbieden van GFT afval (binnen de bebouwde kom)
  • • Het introduceren van de mogelijkheid om 6 x per jaar grof tuinafval gratis aan te bieden bij het milieubrengstation In Raalte. Buiten deze data kan grof tuinafval tegen betaling worden aangeboden.