Raalte-  De gemeente Raalte werkt aan een dekkend spreidingsplan voor AED-apparaten voor de gehele gemeente. De gemeente stelt hiervoor een éénmalige subsidie beschikbaar van €10.000 aan de Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte

Vanuit een samenwerkingsverband van de Regionale Ambulance diensten is een landelijk systeem opgezet dat aanwezige AED-apparaten en reanimatievrijwilligers registreert en ze inzet binnen een bepaalde straal zodra er een melding komt van een hartstilstand. Hartslagnu.nl is sinds 2010 operationeel binnen de regio IJsselland en hierbij is  aansluiting gezocht. Geschoolde reanimatievrijwilligers en goedgekeurde AED-apparaten zijn in dit systeem opgenomen en kunnen gericht lokaal worden ingezet.

Burgemeester Piet Zoon: ‘Dit systeem brengt voor onze gemeente in beeld in welke gebieden we een overlap hebben of een witte vlek als het gaat om AED-apparaten en vrijwilligers die ze kunnen gebruiken. In de gemeente Raalte hebben we 79 AED-apparaten en ruim 500 inwoners die geregistreerd staan als reanimatievrijwilliger. Deze kunnen worden ingezet bij reanimaties, waarvan er gemiddeld 10  per jaar in onze gemeente zijn.’

Norm Hartstichting

Landelijk zijn er geen rekenmodellen voor het berekenen van hoeveel vrijwilligers en AED’s nodig zijn om een goede dekking te realiseren. De Hartstichting hanteert een richtlijn van een straal van 500 meter rond een AED. Burgemeester Zoon: ‘In dit spreidingsplan zijn wij uitgegaan van de richtlijn van de Hartstichting. Verder is er uitgegaan van minimaal twee AED’s in iedere kern en een bereikbaarheid van maximaal 5 minuten. Voor de gemeente Raalte betekent dit dat we in totaal 50 AED’s beschikbaar moeten hebben. Ons buitengebied is hierin niet meegenomen. Dit gaan we bekijken als in de kernen alles goed op orde is.’

24/7 beschikbaar

In de komende periode gaat de Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte aan de slag om de 50 AED’s 7×24 uur beschikbaar te krijgen en te houden. Veel van de AED’s zijn nu niet 24 per dag beschikbaar. Zo moeten diverse apparaten aan de buitenkant van verschillende gebouwen bevestigd worden in kasten die met een pincode geopend kunnen worden. Piet Zoon: ‘De gemeente wil hierin ook het goede voorbeeld geven. Wij gaan daarom ook één van onze 2 AED’s in het gemeentehuis aan de buitenzijde plaatsen.’