Raalte- De gemeente Raalte heeft een bodemprocedure verloren over een oud stortgat bij de boerderij van een oud-wethouder en draait zelf op voor de opruimkosten van circa 200.000 euro. Na getuigenverhoren oordeelt de rechtbank dat niet is vast te stellen dat de man wist van het bestaan van het stortgat toen hij de boerderij aan de gemeente verkocht.

Geboren en getogen op boerderij

De gemeente Raalte wilde een bedrijventerrein uitbreiden en kocht in 2006 de boerderij en grond van de man. Bij grondwerkzaamheden in 2012 bleek er een oud stortgat te zijn. Volgens de gemeente moest de oud-wethouder hiervan hebben geweten. Hij is geboren en getogen op de boerderij en had daar vanaf 1981 tot 2012 een agrarisch bedrijf; eerst met zijn vader en na 1990 alleen. De gemeente eiste dat de man de saneringskosten zou betalen.

Afgedekt in zijn kinderjaren

Op basis van getuigenverklaringen en door beide partijen ingebrachte stukken leidt de rechtbank af dat het stortgat in de periode 1962 – 1966 is afgedekt. De man was toen tussen de 2 en 6 jaar oud. De rechtbank kan op basis van de getuigenverklaringen niet met een redelijke mate van zekerheid vaststellen dat de man zich uit zijn kinderjaren kan herinneren dat er een stortgat was.

Gevonden PVC-buizen

Uit de getuigenverklaringen volgt niet dat het stortgat na 1966 is geopend. De vondst van één of wellicht zelfs twee PVC-buizen, die dateren van na 1966, is onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen dat het stortgat na 1966 nog is geopend of is gebruikt door de vader van de man of de man zelf.

rechtbank