Raalte- Het College van B&W in Raalte wil meewerken aan tijdelijke opvang vluchtelingen op De Zegge VII. Het college van B&W van Raalte wil in principe medewerking verlenen aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om in de gemeente Raalte maximaal 950 vluchtelingen gedurende een periode van vijf jaar op te vangen in een tijdelijke opvanglocatie. Hiervoor is bedrijventerrein De Zegge VII in Raalte in beeld. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een nadere uitwerking van het plan voor deze locatie. Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving zijn vanmorgen door het college geïnformeerd.

 

Vanwege de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland, is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Het COA heeft hiervoor ook de gemeente Raalte benaderd. Omdat bestaande gebouwen voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente Raalte niet beschikbaar zijn, vraagt het COA de gemeente Raalte naar een geschikt terrein waar een tijdelijke opvanglocatie met semipermanente units voor de huisvesting gerealiseerd kan worden. Het verzoek van het COA richt zich op de tijdelijke opvang van maximaal 950 vluchtelingen gedurende een periode van vijf jaar.

Burgemeester Martijn Dadema: “Mensen in nood, die vanwege onderdrukking of oorlog hun thuisland ontvluchten en afhankelijk zijn van ondersteuning, kunnen op onze betrokkenheid rekenen. Wij hebben als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een oplossing voor deze urgente situatie. Daarom zijn wij bereid mee te werken aan het verzoek van het COA.”

Bedrijventerrein De Zegge VII

Het COA vraagt in haar verzoek om een terrein, dat aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo wordt gevraagd naar een terrein dat in de nabijheid van een grote kern ligt, gemeentelijk eigendom is en waar de opvanglocatie ruimtelijk goed in te passen is. Het college van B&W heeft naar aanleiding van het verzoek van het COA in beeld gebracht welke terreinen beschikbaar zijn en aan de voorwaarden voldoen. Hieruit is gebleken dat een locatie op het bedrijventerrein De Zegge VII geschikt is.

Plan verder uitwerken

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een nadere uitwerking van het plan voor deze locatie. Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving worden hier nauw bij betrokken. De gemeenteraad behandelt dit voorstel in de raadpleinsessie van 25 november en neemt in de raadsvergadering van 7 december a.s. een besluit.

Informatiebijeenkomst

Volgende week dinsdag 17 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst waar alle inwoners van Raalte en overige belangstellenden een toelichting krijgen en de mogelijkheid hebben hun vragen te stellen of zorgen te delen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van De Leeren Lampe, Almelosestraat 2 in Raalte. De ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw waar ook geparkeerd kan worden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.