Raalte- Het landelijk mantelzorgcompliment, een waardering die mantelzorgers jaarlijks ontvingen, is dit jaar door het Rijk afgeschaft. De gemeente Raalte hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers. Zij heeft ervoor gekozen om geen individuele financiële vergoeding te geven, maar op zoek te gaan naar een passende vervanging. Hiervoor gaat de gemeente in gesprek met de twee mantelzorgorganisaties in Raalte. In 2016 volgt dan een passende oplossing.

 

De gemeente heeft als uitgangspunt dat zij mantelzorgers ondersteunt, zodat zij niet te zwaar belast worden. In de gemeente Raalte worden mantelzorgers ook gewaardeerd, door financiering van verschillende voorzieningen om mantelzorgers te informeren, adviseren, ondersteunen en te ontlasten. Voorbeelden hiervan zijn naast de inzet van de beide mantelzorgorganisaties: het Ozo-verbindzorg systeem dat mantelzorgers van zorginformatie voorziet, het extra inzetten van een dementieconsulent om mantelzorgers te adviseren en te steunen, het bieden van respijtzorg zodat mantelzorgers worden ontlast en het stimuleren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, zodat werkgevers meer rekening houden met personeelsleden die mantelzorg moeten verlenen.

In Raalte zijn de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel  en Carinova mantelzorgondersteuning actief. Deze organisaties ondersteunen en ontlasten de mantelzorger. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en dat de zorgvrager (alsnog) een beroep moet doen op de duurdere, formele zorg. Door samen met deze twee organisatie te zoeken naar een goede vervanging van het mantelzorgcompliment, wil de gemeente de mantelzorgers de waardering geven, die zij verdienen.