Wilp/Twello- Vandaag ontvangen omwonenden, die in het gebied wonen waar roetdeeltjes terecht zijn gekomen, van de gemeente Voorst een brief. Daarin adviseren wij om vee binnen te houden totdat het RIVM het onderzoek heeft afgerond. Ook staan er aanvullende adviezen in, en er is een kaart bijgevoegd van het gebied waar mogelijk roetdeeltjes terecht zijn gekomen. De inhoud van deze brief vindt u hieronder:

“Op zaterdagavond 2 maart 2019 is er een grote brand geweest bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wilp-Achterhoek. Er stond een grote berg met afval in brand. De brand is op zondagochtend 3 maart door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland onder controle verklaard. In een ruim gebied rondom de brand zijn roetdeeltjes terechtgekomen. Daarover heeft u kunnen lezen op diverse online communicatiekanalen van de gemeente Voorst.

Binnenhouden van vee
We adviseren u dringend om, in ieder geval totdat de uitslag van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend is, het vee binnen te houden en dus geen weidegang te geven. In het kader van zorgvuldigheid heeft de gemeente Voorst namelijk opdracht aan het RIVM gegeven om te onderzoeken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Dit gebeurt om de kans op aanwezigheid van bijvoorbeeld dioxines te kunnen uitsluiten in de omgeving van Attero Wilp. De uitslag van dit onderzoek verwachten wij vrijdag 8 maart 2019. We communiceren de uitslag via de gemeentelijke website: www.voorst.nl en onze Facebookpagina www.facebook.com/gemeentevoorst.

Overige adviezen en tips
Naast het binnenhouden van het vee geven we u ook de volgende adviezen en tips:

  • Eet geen gewassen uit de tuin waar zichtbare roetdeeltjes op zitten.
  • Eet liever geen bladgroente zoals boerenkool (uit eigen tuin of oogst). 
  • Controleer weilanden op grote brokken depositie (=verbrand afval) en verwijder die zoveel mogelijk door ze met handschoenen op te pakken. U kunt deze als Klein Chemisch Afval (KCA) kosteloos inleveren bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello van 08.00 uur tot 12.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
  • Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden, kunnen gewoon gegeten worden.
  • Het is verstandig om speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen verwijdert u met warm water en zeep. 
  • Bij een zichtbare roetvervuiling is het advies om de toplaag van het zand in de zandbak te verwijderen en te vervangen door schoon zand.” 

Nadere berichtgeving
Volg de nadere berichtgeving over het onderzoek op www.voorst.nl en de Facebookpagina van de gemeente Voorst www.facebook.com/gemeentevoorst of bel de gemeente Voorst: 0571-27 99 11.