Gemeente Voorst- In december 2014 hebben 4.581 willekeurige inwoners het verzoek gekregen om deel te nemen aan het ´Woningmarktonderzoek 2014´. De gemeente heeft deze week het verontrustende bericht ontvangen dat inwoners telefonisch worden benaderd door een bureau dat mensen, als dank voor het invullen van het woonwensenonderzoek, een cadeau wil verstrekken ter waarde van € 35,-. Hiervoor moet dan een bedrag van € 8,- worden betaald. Vervolgens worden de bankgegevens gevraagd voor een machtiging.

Met klem benadrukken wij dat dit bureau niet handelt namens de gemeente Voorst. Helaas is de naam van het bureau (nog) niet bekend. Wij raden u aan om niet in te gaan op het aanbod. Verstrek nooit telefonisch uw bankgegevens. Heeft u per ongeluk toch uw gegevens doorgegeven? Neem dan z.s.m. contact op met uw bank. Meer informatie over phishing.