Twello- De gemeenteraden van Zutphen, Lochem, Apeldoorn, Epe en Voorst gaan akkoord met deelname aan de belastingsamenwerking ‘Tribuut’. De samenwerking levert een efficiëntieslag en kostenbesparing op. Vestigingsplaats wordt Epe.

Tribuut gaat alle gemeentelijke heffingen en belastingen uitvoeren voor de aangesloten gemeenten. De samenwerking realiseert een besparing van bijna € 2 miljoen euro op jaarbasis. De nieuwe organisatie gaat per 1 januari 2016 van start. Aan alle gemeenteraden is het bedrijfsplan gepresenteerd dat beschrijft hoe de gemeenten hun belastingtaken naar de nieuwe organisatie overdragen. Uitgangspunt is de overgang voor inwoners zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zutphen
Eerder gingen de gemeenteraden van Apeldoorn, Lochem, Epe en Voorst al akkoord met de samenwerking. De raad van Zutphen ging maandag 1 juni jl. in meerderheid akkoord. Wethouder Oege Bosch van Zutphen: ´Tribuut is een nieuwe stap in de richting van verdere samenwerking. Hierdoor kan de gemeente voldoen aan de bezuinigingsdoelstelling. Tegelijkertijd blijft de gemeenteraad opdrachtgever en verantwoordelijk voor het beleid.´

Meer info
In het raadsinformatiesysteem zijn achterliggende stukken te raadplegen: bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking & bijlagen bij het bedrijfsplan Tribuut belastingsamenwerking