Voorst- De gemeente Voorst en Hartveilig wonen vieren op 20 oktober het feit dat Voorst ‘Hartveilig’ is. Alle vrijwilligers van Hartveilig wonen zijn daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst in het gemeentehuis op dinsdag 20 oktober van 17.00 uur tot 18.00 uur. De inloop is vanaf 16.45 uur. Na het programma is er tijd voor een informeel samenzijn.


Hulp bij acute hartstilstand
Hartveilig wonen is een project om mensen met een acute hartstilstand zo spoedig mogelijk te helpen. Om dit te realiseren zijn er zo veel mogelijk hulpverleners en AED apparatuur nodig om te reanimeren. Jaarlijks krijgen 15.000 mensen in Nederland een hartstilstand. Acute hulpverlening in de eerste zes minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance echter niet altijd om binnen zes minuten bij een slachtoffer te zijn. Daarom is het van levensbelang dat er mensen in de omgeving zijn die zich direct kunnen inzetten voor het slachtoffer.


AED’s in de kernen
In maart 2012 heeft het college een voorstel aangenomen om Hartveilig wonen uit te rollen in de gemeente Voorst binnen een periode van drie jaar. Dit doel is nu gerealiseerd. In totaal zijn nu tien nieuwe AED’s geplaatst en 23 buitenkasten. Hierdoor zijn in totaal 23 AED’s, 24 uur per dag bereikbaar in de kernen. Dit brengt het totaal aantal AED’s op 42. Deze zijn opgenomen in het alarmeringssysteem van Hartveilig wonen. De gemeente financiert de 23 AED’s en Hartveilig wonen zorgt voor het onderhoud.


Getrainde vrijwilligers
Hartveilig wonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Door middel van een sms of melding via een smartphone ontvangen vrijwilligers een melding van een hartstilstand. In 2014 zijn de vrijwilligers in Voorst ingezet voor 15 reanimatiemeldingen. In Voorst bestaat het netwerk van vrijwilligers uit 370 mensen. Zij zijn geregistreerd bij Hartveilig wonen. Een werkgroep van vrijwilligers zorgt ervoor dat Hartveilig wonen in alle kernen contactpersonen heeft.


Informatie
Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Hartveilig wonen.