Vandaag hebben de gemeente Voorst (in samenwerking met de gemeente Apeldoorn), de politie, de Belastingdienst, douane en RIEC Oost-Nederland gezamenlijk een integrale controle gehouden rondom vliegveld Teuge. Dit deden we omdat elders is gebleken dat kleine vliegvelden kwetsbaar kunnen zijn voor criminaliteit. Ook op Teuge zijn enkele jaren geleden twee incidenten geweest en we willen voorkomen dat criminaliteit structureel richting Teuge komt. Door deze integrale controle krijgen wij beter zicht op wat er speelt rondom dit vliegveld.

 

Persbericht Teuge

Het is belangrijk dat gebruikers en ondernemers erop kunnen rekenen dat het veilig vertoeven is. De controle heeft ons nieuwe informatie opgeleverd. We hebben niet veel misstanden geconstateerd; daar zijn we erg tevreden mee.

Voorkomen door regelmatig te controleren

Om ondermijning te voorkomen, voeren overheidspartners regelmatig gezamenlijk controles uit. Omdat de bevoegdheden van de overheidsdiensten elkaar aanvullen, kunnen locaties grondiger gecontroleerd worden. We controleren bijvoorbeeld op gebruik van vergunningen, op naleving van brandveiligheidsregels, op accijnzen, op verschillenden vormen van fraude, op gebruik van panden, enzovoort.
Aan de hand van de informatie die we vandaag verzameld hebben, bepalen we of vervolgacties nodig zijn.

Resultaten vandaag

Vandaag zijn er 87 personen bevraagd en circa 65 bedrijven onderzocht. Algemeen beeld was dat de zaken op het vliegveld goed voor elkaar zijn. Er zijn geen strafrechtelijke feiten geconstateerd. Wel gaan de Belastingdienst en de gemeente op een aantal punten nader onderzoek doen. Bij een aantal bedrijven kwamen de gegevens niet overeen met de gegevens die bij de gemeente bekend waren. Verder kijkt de gemeente naar het gebruik van panden in afwijking van de daar geldende bestemming. Ook betreft het brandveiligheids- en milieuvereisten waaraan niet (helemaal) werd voldaan.

Uw ogen & oren zijn belangrijk voor ons: meld onraad!

Een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Ook u kunt een bijdrage leveren. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook. Meld het altijd! Bel 112 als u vindt dat er direct politie moet komen en 0900-8844 als er geen spoed is maar u wel graag de politie wilt spreken. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.