Twello- Met het nieuwe minimabeleid wil de gemeente Voorst zoveel mogelijk inwoners stimuleren mee te doen aan activiteiten in de samenleving. Dit geldt in het bijzonder ook voor de kinderen in de gemeente Voorst. In dit artikel kunt u lezen of u misschien in aanmerking komt voor bijstand participatiekosten of een vergoeding voor de computer van uw schoolgaande kind(eren).


Bijstand voor participatiekosten

Alleenstaanden kunnen een bijdrage van maximaal € 200 per jaar krijgen als tegemoetkoming in de kosten van deelname aan sportieve, sociale of culturele activiteiten. Voor echtparen is de bijdrage maximaal € 250 per jaar. Ook een abonnement op een krant of een tijdschrift valt onder deze regeling. De regeling is voor inwoners van 18 jaar en ouder, die langer dan een jaar aaneengesloten een inkomen hebben van minder dan 125% van de bijstandsnorm, en een gering vermogen hebben.


Vergoeding voor computer schoolgaande kind(eren)

In het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs kunt u een vergoeding van maximaal € 550 krijgen voor de aanschaf van een computer voor uw schoolgaande kind(eren). Ook hierbij zijn de voorwaarden van toepassing dat uw inkomen minimaal een jaar aangesloten niet meer dan 125% van de bijstandsnorm mag bedragen en dat u een gering vermogen heeft. De vergoeding van de kosten voor een internetabonnement is € 15 per maand voor kinderen tot 18 jaar. De gemeente beoordeelt per jaar opnieuw of de vergoeding voor de internetaansluiting verstrekt wordt. U kunt met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar vanaf 1 september 2015.


Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de website www.mnvoorst.nl (pagina ‘Meedoen in de maatschappij’ – ‘Downloads’). U kunt het formulier ook afhalen bij de balie van het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur op maandag tot en met vrijdag. Telefoon: (0571) 74 51 11.