Voorst- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst heeft op dinsdag 20 oktober de crisisopvangperiode geëvalueerd. Het college heeft de volgende besluiten genomen:

  • de gemeente Voorst gaat verder met het aanbieden van genoemde locatie voor de kortdurende crisisnoodopvang van vluchtelingen vanaf a.s. maandag 26 oktober (vanaf 9 oktober jl.is locatie voor maximaal half jaar beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers – COA);
  • de gemeente Voorst heeft aan het COA laten weten dat elke nieuwe opvangperiode in principe maximaal 72 uur mag duren en dat, na elke daadwerkelijke opvangperiode van 72 uur, de gemeente Voorst een ‘tussenperiode’ van 2 weken inlast.

Het college van B&W heeft ook kennis genomen van de kleinschalige enquête die op woensdag 14 oktober jl. door medewerkers van de gemeente is gehouden onder een kleine aantal (24) bewoners uit de gemeente Voorst. Het college zal suggesties die zijn aangedragen zoveel als mogelijk meenemen (o.a. meer en, indien mogelijk, meer tijdig communiceren, organiseren activiteiten om verveling vluchtelingen tegen te gaan).