Twello- Sensire neemt de activiteiten over van de failliete zorgorganisatie Trimenzo. Het gaat om de zorg die geleverd wordt in woonzorgcentra het Grotenhuis en de Martinushof in Twello en de Benring in Voorst en om thuiszorg in de gemeente Voorst.

Meerdere partijen toonden afgelopen weken hun interesse in een overname van Trimenzo. Uiteindelijk hebben zowel de curator, het Zorgkantoor Midden IJssel als de medezeggenschapsorganen voor Sensire gekozen. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Rust en perspectief

De eerste prioriteit bij Sensire ligt in het creëren van rust en perspectief bij bewoners en medewerkers, zegt directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. “Wij treffen zeer betrokken, maar ook uitgeputte zorgprofessionals aan. Het is van belang om hen nu snel duidelijkheid te bieden over de toekomst.”

Sensire nodigt alle medewerkers die directe zorg leveren van harte uit om te solliciteren. “Vanwege het faillissement lopen alle arbeidsovereenkomsten af. Maar we verwelkomen graag alle zorgprofessionals en vrijwilligers van Trimenzo die geschikt en beschikbaar zijn”, zegt Van der Sijs.

Medewerkers huishouden krijgen na sollicitatie een aanbod van de schoonmaakorganisatie waarmee Sensire samenwerkt. Medewerkers die niet bij Sensire aan de slag kunnen, worden via de curator van werk naar werk begeleid. Sensire stelt daarvoor middelen beschikbaar.

Samen met klanten en bewoners

Ook voor klanten en bewoners werkt Sensire aan perspectief en betrokkenheid. Van der Sijs: “We geloven dat alleen onze bewoners echt kunnen oordelen of we op de goede weg zijn. Net zoals we bij onze andere locaties gewend zijn, zullen we ook in Voorst en Twello de samenwerking zoeken met bewoners, hun familie en mantelzorgers. De inzet van vrijwilligers is daarbij onmisbaar en we zijn onder de indruk van hun betrokkenheid.” Klanten en bewoners van Trimenzo zal de curator begin volgende week per brief van de overname op de hoogte stellen. Graag geven we antwoorden op veel gestelde vragen van klanten en bewoners (klik hier voor een overzicht). Bewoners en betrokkenen van de Benring hebben via de media hun zorgen geuit over de toekomst. Sensire gaat daarover op korte termijn met hen in gesprek.

Sensire ondersteunde de curator sinds twee weken bij het continueren van de zorg. “Onze relatie met Trimenzo gaat al verder terug”, zegt bestuurder Renée Wilke. “In 2017 oriënteerden we ons al op nauwere samenwerking. Toen hebben we Trimenzo leren kennen als een organisatie met een sterke lokale binding en herkenden we elkaar in de visie op zorg: warm, met betrokkenheid van familie en naasten, en in relatie met de omgeving. Als organisatorisch en financieel gezonde organisatie zien we deze stap als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in een regio die we goed kennen. We realiseren ons daarbij dat er rondom de kwaliteit van zorg nog veel werk te verzetten is. ”

Sensire neemt zorgactiviteiten Trimenzo over