Twello- Medewerkers van de afvalinzamelaar en de gemeente Voorst treffen steeds vaker onjuist afval in de kliko containers. Er is zelfs al meerdere malen asbest in de grijze restafval aangetroffen. Als mensen rechtstreeks aan asbest blootgesteld worden, lopen zij grote gezondheidsrisico’s. Handhavers van de gemeente gaan daarom strenger de containers en het afval controleren. Bij onjuist afval wordt een boete uitgeschreven. In de maand juni zijn al drie bekeuringen van ieder € 370 uitgedeeld voor het dumpen van asbest in de grijze container.

 

Afval scheiden in de Gft container
De Gft container is alleen voor groente, fruit, tuin- en composteerbaar afval. Als er ander afval in de Gft-container wordt aangetroffen volgt een boete van € 110.

 

Geen bouw- en sloopafval in de restafvalcontainer
De grijze restafvalcontainer is alleen voor huishoudelijk afval. Er mag geen bouw- en sloopafval of asbest in de grijze container. Asbest kunt u luchtdicht en dubbel verpakt in plastic inleveren bij Attero in Wilp-Achterhoek. Ook bouw en sloopafval kunt u daar inleveren.

 

Meer informatie
Bel de Afvalinformatielijn via tel. (0571) 27 93 58