Twello-Wethouder Arjen Lagerweij heeft in Twello het startschot gegeven voor een campagne tegen zwerfafval. De campagne, onder het motto ‘Samen tegen zwerfafval!’ moet in het komende halfjaar leiden tot een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente Voorst. Onderdeel van de campagne, die de gemeente uit kan voeren dankzij een rijkssubsidie uit het Afvalfonds Verpakkingen, is onder andere de inzet van medewerkers die het zwerfafval opruimen. Wethouder Hans van der Sleen roept daarom mensen die zwerfafval signaleren op, om hiervan melding te maken viawww.voorst.nl of direct met de smartphone via de app van verbeterdebuurt.nl. Overigens kunnen naast het zwerfafval ook andere meldingen van openbare ruimte op deze digitale manier snel en gemakkelijk aan de gemeente doorgegeven worden.

Samen tegen zwerfafval
Zwerfafval maakt een rommelige indruk en is slecht voor de gezondheid en het milieu. Met de campagne ‘Samen tegen zwerfafval!’ maakt de gemeente Voorst een start om de overlast van zwerfvuil aan te pakken. Hiervoor zijn twee medewerkers ingezet. Zij verzamelen het zwerfafval in een speciaal voor dit doel aangeschafte elektrische truckmobiel. ´Een vervuilde leefomgeving in onprettig en kan zelfs onveilig zijn. Daarom zet de gemeente Voorst in op het schoon houden van de gemeente. Niet alleen de gemeente maar ook onze inwoners hebben daar een rol en verantwoordelijkheid in. Met onze campagne ‘Samen tegen zwerfafval’ zorgen we samen ervoor dat onze gemeente schoon en veilig is´, legt wethouder Arjen Lagerweij uit. Daarom is er later in de campagne ook speciale aandacht voor vrijwilligers(groepen) zoals de Stichting Dorpsverfraaiing en SV Voorwaarts. De wethouder doet een oproep: ´Naast deze organisaties zijn er misschien nog wel meer initiatieven van bijvoorbeeld buurtverenigingen op het gebied van zwerfafval, welke nog niet bij de gemeente bekend zijn. Ik hoop dat zij zich melden bij de gemeente, zodat wij hen hierbij eventueel ondersteuning kunnen geven. Zij kunnen een mail sturen naarcommunicatie@voorst.nl

Meldingen openbare ruimte via Verbeterdebuurt.nl
Naast de campagne ‘Samen tegen zwerfafval’ is de gemeente ook gestart metverbeterdebuurt.nl. Dit is een website en app voor smartphones waarop mensen problemen in de openbare ruimte op een digitale landkaart kunnen zetten. De rode punaises op de kaart staan voor problemen zoals het genoemde zwerfafval maar ook bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting en een gat in de weg. De meldingen worden meteen doorgestuurd naar de gemeente die met deze problemen aan de slag kan. Als het gemelde probleem opgelost is dan verandert de rode punaise op de kaart in een groen vlaggetje. ´De verbeterdebuurt-app op de smartphone en op www.voorst.nl onder ‘meldpunt openbare ruimte’, is een mooie uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Inwoners kunnen nu nog sneller en gemakkelijker een probleem aan ons melden zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. De communicatie tussen onze inwoners en de gemeente over een melding openbare ruimte is snel en inzichtelijk, want iedereen heeft via de verbeterdebuurt-app inzicht in de status en voortgang van de melding´, legt wethouder Hans van der Sleen enthousiast uit. Het is ook mogelijk om via verbeterdebuurt.nl ideeën in te dienen die de buurt veiliger of aantrekkelijker maken.