Twello- Het bestuur van zorgorganisatie Trimenzo, met drie locaties in Twello en Voorst en thuiszorg in de gemeente Voorst, heeft afgelopen donderdag het faillissement aangevraagd voor de organisatie. Trimenzo met 300 medewerkers, 450 cliënten en vele vrijwilligers, zag zich genoodzaakt tot deze drastische maatregel omdat zij op korte termijn niet meer aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Trimenzo realiseert zich dat dit grote gevolgen heeft voor cliënten, familieleden en medewerkers. Interim-bestuurder Hans van Fulpen: “We beseffen heel goed dat dit besluit voor emoties zorgt en zullen er alles aan doen om de ingrijpende gevolgen voor onze cliënten en medewerkers te beperken. Wat die gevolgen kunnen zijn, weten we niet zo goed. Dat ligt na het uitspreken van het faillissement op dinsdag 10 september in handen van een curator”. De interm-bestuurder weet wel dat de bewoners gewoon in de drie locaties kunnen blijven wonen en daar de zorg zullen blijven ontvangen waar ze recht op hebben. Hetzelfde geldt ook voor de Thuiszorg. Wettelijk is die continuïteit van zorg gegarandeerd. Daarmee wordt ook de werkgelegenheid van de medewerkers in de zorg gecontinueerd.

Trimenzo weet al langer dat de organisatie niet zelfstandig kan voortbestaan. Om die reden zijn er sinds vier jaar al gesprekken gevoerd over fusies of overnames met verschillende partijen, maar steeds werd er door verschillende instanties een stokje voor gestoken; bank, verzekeraar of overheid. Uiteindelijk valt dan toch het doek. Inkomsten en uitgaven zijn structureel niet met elkaar in evenwicht, ondanks alle pogingen van afgelopen jaren om het tij te keren.