Tijdens de jaarwisseling heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland 76 zaken voorgelegd gekregen bij ZSM, waarvan 61 zaken uit Gelderland en 15 uit Overijssel. Bij ZSM beslist het OM na overleg met politie,reclassering en slachtofferhulp zo snel en samenlevingsgericht mogelijk over de afdoening van zaken. In 10 zaken ging het om geweld tegen medewerkers met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer), waaronder fysiek geweld, belediging en verzet bij aanhouding. Deze zaken vonden allemaal plaats in Gelderland, tussen 31 december middernacht en 8 uur ’s ochtends op 1 januari 2015.

In de helft van de zaken rond de jaarwisseling in Oost-Nederland heeft het Openbaar Ministerie een beslissing genomen, de andere helft is nog in onderzoek. Het gaat om diverse feiten, zoals geweld tegen personen en geweld tegen goederen. In Gelderland zijn op dit moment 7 zaken met een straf afgedaan door het Openbaar Ministerie en 11 zaken zullen voor de rechter worden gebracht. In Overijssel zullen, voor zover op dit moment bekend, 2 personen gedagvaard worden.

Vorig jaar werden bij ZSM in Oost-Nederland tijdens de jaarwisseling ruim honderd zaken voorgelegd.

Veilige Publiek Taak

Het OM tolereert geen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en neemt dit hoog op, juist omdat deze mensen zorgen voor de veiligheid van een ieder tijdens Oud & Nieuw en zij ongehinderd hun werk moeten kunnen doen. Personen die verdacht worden van agressie tegen mensen met een publieke taak worden in beginsel voor de rechter gebracht. Er kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement, met een strafverzwaring voor jaarwisseling gerelateerde strafzaken. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een hogere straf is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. Deofficier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen werknemers met een publieke taak geldt bij de beoordeling van de strafzaak het reguliere beleid: een verzwaringsfactor van 200 procent. Deze verzwaring staat dus los van Oud & Nieuw. Wel zal de officier van justitie bij de beoordeling van de strafzaak ook hiér de verzwaringsfactor meenemen omdat het OM Oud & Nieuw als een evenement beschouwt. Wat de uiteindelijke straf wordt, is wederom afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

om