Raalte- In 2014 is het aantal misdrijven in de gemeente Raalte gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de politie. Er werden minder diefstallen en inbraken gepleegd.

Het aantal geweldsdelicten bleef ongeveer gelijk. In 2015 blijft het terugdringen van woninginbraken en geweldsdelicten prioriteit vanwege de grote impact op slachtoffers.

Het totale aantal misdrijven is in vergelijking met 2013 met 22% gedaald naar 808. Toch handelde de politie bijna hetzelfde aantal verdachten af.

Opvallend

Vooral de inbraken in auto’s (-54%), inbraken in schuren en kelderboxen (-27%) en de bedrijfsinbraken (-25%) daalden het meest.

Overval en Straatroof

Deze zware misdrijven bleven nagenoeg gelijk. In 2014 werden één straatroof ( één in 2013) en twee overvallen gepleegd (drie in 2013). De straatroof werd opgelost. Eén overval betrof een poging. Voor de andere overval hield de politie twee verdachten aan. Bij deze zware misdrijven wordt het team ondersteund door het speciale overvallenteam van het district.

Woninginbraken: Preventie, alertheid en melden verdachte situaties belangrijk

Het totale aantal woninginbraken in de gemeente is gedaald met 7%, van 100 naar 93. De woninginbraken daalden vooral in het buitengebied, in Raalte Centrum bleef het nagenoeg gelijk en in Heino werd iets meer ingebroken.

De kans op een woninginbraak is in de gemeente Raalte laag. Het is een veilige gemeente. Om dit zo te houden en om het samen nog beter te doen wil zowel politie als gemeente graag helpen.Zo krijgen bewoners al een brief na een inbraak, kent de gemeente het project “Waaks” en worden er indien nodig, extra preventieve acties opgezet om te helpen.

In 2014 heeft de politie samen met de gemeente en het OM ook geïnvesteerd in het attenderen van bewoners op het belang van goed hang- en sluitwerk en de woning goed af te sluiten. De politie zette een speciaal woninginbrakenteam in voor de opsporing van inbrekers en voerde tijdens het zogenaamde “Donkere Dagen Offensief (DDO) veel extra controles uit. Ook al omdat bekend is dat inbrekers veelal van andere gebieden komen. Bij het effectief aanpakken van woninginbraken spelen de bewoners een belangrijke rol. Als zij alert blijven op verdachte situaties en dat melden bij de politie, dan kunnen meer inbrekers op heterdaad worden betrapt. In 2015 zetten de partners deze gezamenlijke inspanningen samen met de bewoners voort.

Gezamenlijke aanpak geweldsincidenten

Geweldsdelicten hebben een grote impact op slachtoffers en hun omgeving. De politie en gemeente werken met diverse partijen samen in de aanpak van geweld en zetten die aanpak in 2015 voort. Het afgelopen jaar is het totale aantal geweldsdelicten met 4% gedaald naar 73. Er waren minder bedreigingen en iets meer mishandelingen. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om geweld binnen gezinnen met een meervoudige problematiek en om uitgaansgeweld in het weekend. De aanpak bestaat onder andere uit toezicht door de politie bij uitgaansgelegenheden en op de routes van en naar het uitgaansgebied. Bovendien krijgen notoire geweldplegers een persoonsgerichte aanpak om herhaling te voorkomen. (Jeugd)groepen die zich misdragen kunnen rekenen op extra aandacht.

Daling fietsdiefstal bij station Raalte

Het aantal diefstallen van (brom- en snor-)fietsen is met 22% gedaald naar 101. Vooral bij het station in Raalte werden voorheen veel fietsen gestolen. Dankzij de aanpassingen bij het station en extra toezicht is het aantal fietsdiefstallen daar teruggedrongen. Wel valt op dat in Raalte Centrum het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen is toegenomen. In Heino en in de buitengebieden gaat het vooral om fietsen die gestolen worden.

De politie bekijkt samen met haar partners welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het tegengaan van diefstal begint met het gebruik van een goed (hang)slot. Zo krijgen de dieven geen gelegenheid om fietsen eenvoudig mee te nemen.

Aantal vernielingen daalt met 20%

In vergelijking met de overige delicten komt ondanks de daling, vernieling nog relatief vaak voor in Raalte (141 keer). Een groot deel van de vernielingen en baldadig gedrag hebben een relatie met de aanwezigheid van jeugd en horecapubliek. Daarnaast kregen inwoners onder ander te maken met lekgeprikte autobanden.

De politie investeerde hierin tijdens het horecatoezicht op en rondom de uitgaansgelegenheden. Maar ook door extra toezicht op de routes naar het uitgaansgebied en bij de haltes van discobussen. Deze extra inspanningen hebben positief bijgedragen aan de gerealiseerde daling.

Overlast verwarde personen vraagt om samenwerking

De overlast die wordt veroorzaakt door verwarde personen of personen met een psychische stoornis is het afgelopen jaar toegenomen. Het gaat vaak om een klein aantal personen dat overlast veroorzaakt en dit kost de politie veel capaciteit. Aangezien er meestal sprake is van een meervoudige problematiek, waarbij de combinatie van straf en zorg noodzakelijk is, blijft het van belang om de samenwerking met zorgpartners verder te versterken.

Politie