Deventer – Het aantal misdrijven in Deventer neemt af. Dat is de voornaamste conclusie uit de jaarcijfers van de politie over 2013. Toch is er een zorgwekkende tendens: het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2012 met 17% gestegen. Voor de politie, OM en de gemeente blijft de aanpak van woningcriminaliteit daarom topprioriteit in 2014.

 

In Voorstad, Colmschate-Vijfhoek, Rivierenwijk/Berglande, Schalkhaar en Bathmen waren meer inbraken dan in 2012, terwijl het aantal in Colmschate-Zuid, Colmschate-Noord, Diepenveen en Zandweerd afnam. In de overige delen van de gemeente bleef het inbraakcijfer ongeveer gelijk. Het aantal inbraken uit schuren in het buitengebied is afgenomen het afgelopen jaar.

Woning goed afsluiten loont

Een positieve kanttekening bij deze cijfers is dat een aanzienlijk deel van de woninginbraken mislukt (45%). Dat duidt erop dat mensen hun woning beter afsluiten, met beter sluitwerk. Een kwart van de woningen in Deventer heeft inmiddels het politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

Als inbrekers er wel in slagen bezittingen uit woningen te stelen, gaat het vaak om woningen die niet goed genoeg zijn afgesloten. Daarom het appel van politiechef Gert Telman: “We mogen ons best veilig voelen in deze mooie gemeente, maar doe uw deur goed op slot.”

Deventer kent een speciaal Woning Inbraken Team, rechercheurs die speciaal toespitsen op dit misdrijf. Daarnaast kent Deventer de aanpak van veelplegers. Dit zijn criminelen die vaak en bij verschillende vergrijpen opduiken. De politie heeft een groot deel van deze daders in kaart. De aanpak wordt in 2014 voortgezet.

Daling inbraken bedrijven

Het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ en de beveiliging van bedrijventerreinen met camera’s in Deventer leveren een aanzienlijke bijdrage aan een afname van het aantal inbraken bij bedrijven. Deze zijn met 9% gedaald in vergelijk met 2012.

Minder auto-, meer fietsendiefstal

Dat de aanpak van veelplegers succesvol is, blijkt uit het verminderde aantal diefstallen uit auto’s (daling van 21% ten opzichte van 2012). Deze autobraken worden vaak gepleegd door veelplegers.
Het aantal gestolen fietsen is daarentegen met 13% toegenomen, vooral in de binnenstad, Voorstad en Colmschate-Noord.

Afname geweldsdelicten en beledigingen

Ook het aantal geweldsdelicten laat dalende cijfers zien. Er zijn minder mishandelingen (11% lager, in de Deventer binnenstad zelfs 12%) en er is een forse afname van het aantal beledigingen tegen politieambtenaren (21%). Toch zijn er nog altijd teveel mensen die zich, vooral in het uitgaansgebied, ontoelaatbaar gedragen. Bijna altijd is er sprake van bovenmatig drankgebruik.

Gele en rode kaarten

Politie, gemeente en horeca zien dat hun consequente aanpak werkt. Het systeem van gele en rode kaarten in het uitgaansleven is daarbij een goed instrument. In 2013 hebben 96 personen een gele of rode kaart gekregen. Het aantal kaarten is licht gestegen in vergelijk met 2012.

Aanpak straatovervallen succesvol

In 2013 heeft de politie 75% van de straatovervalzaken in Deventer opgelost. Voor dit zware delict zet de politie een speciaal team in. Het aantal straatovervallen is in 2013 meer dan gehalveerd: van 27 naar 13 gevallen.

Vernielingen

Een andere gunstige ontwikkeling is het aantal vernielingen; deze nam in 2013 met 18% af, van 1288 naar 1059.