Den Haag/Deventer- Advocaat-generaal (AG) Aben gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in de Deventer moordzaak. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG volgt een aantal van hun verzoeken. De ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken.
Het onderzoek richt zich op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer.

Blouse

Wat betreft de blouse zal commentaar worden gevraagd van het NFI op deskundigenrapporten waarin wordt beweerd dat het aangetroffen celmateriaal van de veroordeelde ook via vreedzaam contact op de blouse terecht kan zijn gekomen. Als daar voldoende aanleiding voor is, worden deze rapportages, met het commentaar van het NFI voorgelegd aan een derde onafhankelijke deskundige.

Gsm-verkeer

De AG stelt vast dat het hof bij zijn veroordeling wat betreft het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer van een aantal verkeerde aannames uitging. Hij laat onderzoeken of uit de juiste aannames een andere conclusie  zou kunnenvolgen.

Tijdstip van overlijden

Enkele kenmerken van het lichaam van slachtoffer duiden volgens sommige deskundigen op een later tijdstip van overlijden dan waar tot dusver van is uitgegaan. De AG laat onderzoeken of deskundigen het hierover in voldoende mate eens zijn of dat zij hierover sterk van mening verschillen