Het arrondissementsparket Oost-Nederland behandelt op vrijdag 18 april 2014 bij de politierechter van de rechtbanken Gelderland en Overijssel 22 zaken waarbij sprake is van geweld tegen personen met een publieke taak. Het gaat hierbij o.a. om mishandeling, bedreiging en belediging van politieagenten en medewerkers in de zorg. De zittingen zijn in het kader van de Week van de Veilige Publieke Taak. Het Openbaar Ministerie organiseert deze week om extra aandacht te vragen voor het onderwerp geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen.

Waarom aandacht voor Veilige Publieke Taak?
Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun maatschappelijk noodzakelijke en belangrijke werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn-, en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie. Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Zo zal de officier van justitie bij geweld tegen personen met een publieke taak de verdachte in beginsel ter verantwoording roepen voor de rechter, wordt de schade zoveel mogelijk verhaald op de dader en worden slachtoffers optimaal geïnformeerd.

Hogere strafeis
Het OM verhoogt de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle

9.00: mishandeling van een buschauffeur op 30 december 2013 in Zwolle
9.15: bedreiging van een politieagent, belediging en mishandeling van een politieagent op 1 januari 2014 in Zwolle
9.50: bedreiging van een politieagent, belediging en mishandeling van een politieagent op 1 januari 2014 in Zwolle
10.25: mishandeling van een politieagent op 24 oktober 2012 in Zwolle
10.45: mishandeling van een hoofdagent op 30 april 2013 in Deventer
12.15: belediging van een hoofdagent op 10 april 2012 in Kampen