Driebergen – Het aantal voltooide ladingdiefstallen is in 2014 met 23 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Van 241 in 2013 naar 185 vorig jaar. Het aantal pogingen bleef met 189 in 2013 en 181 in 2014 nagenoeg gelijk. Succesvolle samenwerking politie en OM met andere publiek- en private partijen.

Dit blijkt uit de rapportage Transportcriminaliteit 2014 van de politie. Ladingdiefstal voorafgegaan door zeilsnijden daalde in 2014 vooral sterk in het derde kwartaal. Oorzaak was de aanhouding in juni van zeven verdachten in de regio Eindhoven. Rechercheurs van de Landelijke Eenheid stelden een uitgebreid onderzoek in kregen zicht op een complete dadergroep en een groot aantal concrete strafbare feiten. Bij doorzoekingen in de woningen van de verdachten is beslag gelegd op gestolen televisies, contant geld, dure horloges en drie auto’s.
Oplichting

Het aantal keren dat lading verdween na oplichting steeg van zes in 2013 naar 23 in 2014. De meeste aangiften werden gedaan in het eerste kwartaal. De drie verdachten die voor het gros van deze feiten verantwoordelijk worden gehouden zijn in december in Brabant opgepakt. De verdachten namen tijdelijk een transportbedrijf in gebruik en haalden onder de naam van dit bedrijf verschillende ladingen op, die ze vervolgens niet bij de afnemer afleverden. De totale waarde van de ontvreemde ladingen bedraagt ongeveer 240.000 euro. Bij de twaalf doorzoekingen van panden trof de politie vijf gestolen trekkers aan, zes gestolen opleggers en twee vuurwapens. Daarnaast trof de politie onder andere een Range Rover, een Mercedes ML, een VW Transporter en verschillende aanhangwagens aan, die ook gestolen waren.
Diefstal voertuigen

Het aantal gestolen voertuigen daalde in 2014 ten opzichte van 2013 met 42 procent naar 129. Onder deze categorie vallen vrachtwagens, aanhangwagens, trekkers, opleggers en de mogelijke combinaties. Al deze voertuigen zijn zonder lading weggenomen.
Diefstal voertuigen met lading

In tegenstelling tot bovengenoemde categorieën laat het aantal diefstallen van voertuigen mét lading in 2014 ten opzichte van 2013 een stijging zien van circa twintig procent. Het gaat hier in totaal om 46 diefstallen. Er is geen aanwijsbare oorzaak voor deze stijging. De dieven hadden het vooral gemunt op computerapparatuur en kleding als lading. In alle drie de categorieën zijn overigens bestelbussen buiten beschouwing gelaten.

Gezamenlijke inspanningen

De goede resultaten van 2014 zijn de verdiensten van de inspanningen van politie en OM samen met andere publiek- en private partijen (Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (Avc), Verbond van Verzekeraars, EVO, TAPA, TLN en Ministerie V&J.) Met de vorming van de Nationale Politie is Transportcriminaliteit, waar lading- en voertuigdiefstal een onderdeel van uitmaakt, expliciet opgenomen in de taakstelling van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Hiervoor zijn twee programmamanagers aangesteld. De aanpak bestaat uit zowel projectmatige opsporingsonderzoeken als gerichte interventieacties van de Dienst Infrastructuur. De dienst werkt daarbij samen met de regionale eenheden van de politie, de KMAR, bijzondere en buitenlandse opsporingsdiensten.

Het gezag over deze projectmatige onderzoeken ligt bij het Landelijk Parket van het OM. Politie en OM hebben beiden het thema transportcriminaliteit als aandachtspunt benoemd waarbij ze breder kijken dan ladingdiefstal.