Zutphen, Voorst, Brummen, Lochem – Het is in 2014 veiliger geworden in de IJsselstreek. Het totaal aantal misdrijven daalde met 7% en het aantal verdachten dat werd afgehandeld, steeg met 14%. Er waren ook aanzienlijk minder woninginbraken, straatroven en overvallen; misdrijven met een grote impact op slachtoffers. Bij deze misdrijven was sprake van een daling van 23%. Deze trend is in de hele politie-eenheid Oost-Nederland zichtbaar. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die de politie presenteert over 2014.

 

De politie is met name tevreden over de forse daling van het aantal zogenaamde ‘high impact’ misdrijven; misdrijven met een grote impact op slachtoffers zoals straatroof, overvallen en mishandeling. Deze misdrijven zijn zowel in Brummen (-43%), Lochem (-29%), Voorst (-12%) als in Zutphen (-18%) gedaald. In de hele IJsselstreek daalde het aantal high impact misdrijven van 1.297 naar 997, een daling van 23%.

Ook het totaal aantal misdrijven is in vrijwel de hele IJsselstreek gedaald. Alleen in de gemeente Voorst is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2013, vooral door een toename van het aantal fietsdiefstallen en diefstallen uit auto’s. De daling van het totaal aantal misdrijven was het grootst in Brummen (-27%).

Het aantal verdachten dat door de politie werd afgehandeld steeg in de IJsselstreek met 14%, van 1.193 in 2013 naar 1.360 in 2014.

Minder woninginbraken

Het aantal insluipingen en woninginbraken daalde in de hele IJsselstreek flink, met 25%. De daling in Voorst in Voorst (-7%) en Zutphen (-15%) is minder fors dan in Brummen (-47%) en Lochem (-36%). En uiteraard is elke inbraak er nog altijd één teveel. Inbraakpreventie blijft dus een speerpunt voor alle gemeenten. Ook de stijging van het aantal inbraken in schuren en garages in Voorst (van 32 in 2013 naar 45 in 2014) is een aandachtspunt. In de rest van de IJsselstreek daalden deze inbraken.

Omdat het aantal woninginbraken fors afneemt, neemt ook het aantal aangehouden insluipers en inbrekers af. Opvallend hierbij is wel dat het aantal opgehelderde woninginbraken in de IJsselstreek nog licht gestegen is. Dit komt omdat er verdachten zijn aangehouden die voor een hele reeks inbraken verantwoordelijk bleken.

De vier gemeenten zetten actief in op preventie en informeren bewoners door middel van een brief als er een woninginbraak in de buurt heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er diverse burgerinitiatieven in de IJsselstreek (o.a. burgerwacht, deelname aan de landelijke campagne 1 dag niet, etc.).

Geweld: minder delicten, meer aanhoudingen

Het totaal aantal geweldsmisdrijven (mishandelingen, bedreigingen en openlijk geweld) daalde in de IJsselstreek fors van 530 incidenten in 2013 naar 428 incidenten in 2014. Een daling van 19%. Terwijl het aantal aangehouden verdachten steeg van 259 in 2013 naar 324 in 2014. Een stijging van 25%.

Vrijwel alle cijfers laten een positieve ontwikkeling zien, aldus Pleun Trooster, teamchef van de politie in de IJsselstreek. “We hebben als politie het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in bijvoorbeeld de bestrijding van het aantal woninginbraken. De cijfers laten zien dat de inspanningen die niet alleen wij, maar ook de gemeenten en de inwoners van ons gebied hebben geleverd, hun vruchten afwerpen. Over de hele linie blijven er natuurlijk punten van zorg, maar ik ben er trots op dat wij deze resultaten hebben geboekt met elkaar en de veiligheid in ons gebied zien toenemen, ondanks het feit dat we als politie nog volop bezig zijn met de opbouw van onze organisatie.”

Samen met inwoners

Over het algemeen zijn de burgemeesters tevreden over de cijfers. De vier gemeenten werken intensief samen op het gebied van integrale veiligheid, ondermeer via één integraal veiligheidsplan. “Met behulp van burgers, ondernemers en partners zullen wij ons volledig in (blijven) zetten voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeenten. Daarnaast worden burgers en bedrijven ook gestimuleerd om preventieve maatregelen te nemen en stimuleren wij burgerinitiatieven.”

politie