Voorst – Donderdagavond en -nacht hield de politie samen met diverse andere opsporingsinstanties in Oost-Nederland een grootschalige verkeers- en criminaliteitscontrole op de A1 bij Voorst. De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen nadrukkelijk op het tegengaan van mobiel banditisme. In totaal zijn 495 auto’s en 18 vrachtwagens gecontroleerd en zijn 23 processen-verbaal en 3 rijverboden opgelegd.

Op basis van beschikbare informatie, waaronder ANPR, werd van 22.30 tot 03.30 uur gericht geselecteerd en gecontroleerd. De A1 is een belangrijke verkeersader die door criminelen veelvuldig wordt gebruikt voor toegang tot Oost-Nederland en daarnaast om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Auto’s werden grondig doorzocht op buit of inbrekersgereedschap en inzittenden werden gevraagd naar reisroute en reisdoel. Met statische en dynamische controles werd ook nieuwe informatie verzameld die waardevol kan zijn voor de uitvoering van toekomstige onderzoeken en controles inzake mobiel banditisme, woning- en bedrijfsinbraken en financiële criminaliteit. De actie genaamd ‘Waakzaam Oost’ maakt onderdeel uit van de internationale verkeers– en criminaliteitscontrolelijn Amsterdam-Warschau. Doel van deze lijn is onder meer het vergroten van de pakkans van doelgroepen die over een langere afstand van deze route van circa 1500 km gebruik maken.

Resultaten De parketpolitie inde in totaal voor 6500 euro aan openstaande boetes. Eén persooon is aangehouden vanwege een openstaande boete van 350 euro of 7 dagen hechtenis. Omdat deze niet kon betalen is deze persoon ingesloten. Naar een partij mogelijke namaakkleding wordt onderzoek gedaan door de Douane. Dit betrof een bestelbus vol diverse kledingstukken. Zeven Nederlands ingezetenen werden in buitenlands gekentekende voertuigen aangetroffen terwijl ze hun hoofdverblijfadres in Nederland hadden. Proces-verbaal wordt opgemaakt en navorderingen van de Belastingdienst volgen. Eén van deze personen bleek ook nog zonder geldig rijbewijs te rijden. Een tiental rapporten zijn opgemaakt in verband met aandachtvestigingen op personen die in relatie staan tot woninginbrekers, verdovende middelen en financiële criminaliteit.

In totaal is 23 keer proces-verbaal opgemaakt voor ‘lichte’ verkeersovertredingen zoals rijden zonder rijbewijs, rijden zonder verzekering, gladde banden en voeren van ondeugdelijke verlichting. Drie automobilisten hadden te veel alcohol gedronken en 1 persoon reed onder invloed van verdovende middelen. Allen kregen naast de bekeuring een rijverbod opgelegd.

Samenwerkende opsporingsdiensten Aan deze gezamenlijke controle werkten ongeveer 90 medewerkers van politie, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Drugs Expertise Nederland (DEN), Douane, Rijkswaterstaat, Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) en Polizeipräsidium Münster (Nordrhein-Westfalen).

Mobiel banditisme Nederland heeft, net als veel ons omringende landen, last van mobiele bendes die Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. De bendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, winkeldiefstal, straatroven en zakkenrollerij (high impact crime). De buit wordt verkocht of weer mee teruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensivering van de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met de overige landen van Europa. Door heel het land wordt het aankomende jaar op diverse plaatsen acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditisme tegen te gaan.